Het UWV verklaarde afgelopen donderdag geen idee te hebben hoeveel mensen nu werkelijk werkeloos zijn geworden door de cultuurbezuinigingen. Uit een nogal krakkemikkig ogend onderzoek van NRC Handelsblad, dat uitsluitend keek naar banen die verloren waren gaan in Amsterdam en alleen bij rijksgesubsidieerde instellingen, bleek dat alleen die categorie al 600 klanten voor het UWV had opgeleverd. De rest valt buiten het blikveld van het kantoor in Amsterdam.

De overige 2400 mensen die naar verwachting hun baan zijn kwijtgeraakt, wonen niet in Amsterdam, werkten niet bij een rijksgesubsidieerde instelling en hebben – zo vermoedt het UWV – waarschijnlijk geen uitkering aangevraagd. De claim van NRC Handelsblad dat zij niet bestaan, blijkt dus onjuist: noch de Amsterdamse krant, noch het Amsterdamse UWV is op zoek geweest naar mensen die bij een instelling werkten die door een van de fondsen, of een lokale overheid werden gesubsidieerd en buiten Amsterdam woonden, en juist onder die groepen is de pijn het hevigst.

Wat deze krant beweegt om desondanks met de kop te komen dat het wel meevalt met die werkeloosheid, zal voor eeuwig een raadsel blijven, want de krant twijfelt nooit. Het UWV geeft zelf wel aan dat ze daar eigenlijk niet toegerust zijn om werkelijk te weten wat er speelt. Men vermoedt dat veel mensen zijn gevlucht naar kortlopende opdrachten, of zijn gaan werken als freelancer of zzp’er.

[Tweet “UWV geeft toe: er is veel verborgen werkeloosheid in de cultuursector”]

Ook mensen die een contract hadden voor maar een paar uur in de week, zijn niet meegeteld. Terwijl iedereen in de cultuursector weet dat mensen vaak betaald werden voor 10 uur, maar zeker 40 uur werkten. Ook het UWV geeft dat toe: er is veel verborgen werkeloosheid in de cultuursector, en die is door de bezuinigingen alleen maar toegenomen. Zo is het aantal vrijwlligersuren in de sector exponentieel gegroeid: mensen houden zo van hun werk en hun club dat ze ook gratis door blijven werken. Zonder uitkering uiteraard, want dat mag niet.

Volgens de overheid mag het UWV uitsluitend mensen begeleiden die een volle baan hadden en die nu volledig werkeloos zijn geworden. Voor Amsterdam klopt het aantal van 600 dan vast wel. Maar dat is slechts een fractie van het total aantal mensen dat door de kunstbezuinigingen op straat kwam te staan.

Goed om te weten
Voor meer feitelijkheid: volg deze link

Reacties zijn uitgeschakeld.

Scroll naar top