De deskundigen hebben een inspirerende handreiking geschreven, die het belang van goed muziekonderwijs aantoont en ook duidelijk maakt welke stappen daarvoor gezet moeten worden. De deskundigen hebben daarvoor met vertegenwoordigers van het primair , pabo’s en de cultuursector gesproken. De handreiking heeft een breed draagvlak. Net als de deskundigen ben ik van mening dat goed muziekonderwijs een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid, waarbij zoveel mogelijk partijen betrokken moeten worden.’

Het staat er dus echt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en luistert eindelijk naar de verstandige mensen uit het veld. Waar de op alle gebieden die de leden eng vinden roept: ‘dat zoeken jullie maar mooi zelf uit!’, heeft minister Bussemaker bedacht dat de overheid daar dan toch minstens voor de helft aan mee moet werken. Dus steekt het ministerie 25 miljoen in muziekonderwijs aan de kleintjes, terwijl Joop van den Ende en Koningin via het Oranjefonds de andere helft bijpassen.

Grappig is wel dat de minister in haar kamerbrief vertelt dat het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst van vitaal belang is voor haar beleid. Toevallig het enige landelijke kennisinstituut dat niet door haar voorganger kon worden wegbezuinigd. Stiekem word ik dan best benieuwd hoe belangrijk ze die andere kennisinstituten had gevonden, als die er nog waren geweest.

Maar genoeg gezeurd: tijd voor Jip en Janneke Champagne.

Wat denkt u: is dit genoeg om de Nederlandse cultuur te redden? Vul ons aan in de comments.

Foto bovenaan:
Scroll naar top