Het Amersfoortse culturele wereldje is in rep en roer door een reeks van mogelijke bezuinigingsvoorstellen. De afgelopen weken mocht de bevolking haar mening geven. In mei neemt de gemeenteraad definitieve besluiten. Ondertussen verkeert het geliefde theater De Lieve Vrouw al in financieel zwaar weer.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Amersfoort staat sinds eind 2014 onder financieel toezicht van de provincie Utrecht. De gemeente heeft vooral last van tegenvallers in de grondexploitatie. Om onder het toezicht uit te komen zijn er structurele bezuinigingen nodig ter waarde van 19 miljoen euro.

De gemeentelijke begroting bedraagt in totaal ruim 450 miljoen euro. Veel van het gemeentelijke geld is verbonden aan wettelijke taken of is voor langere periodes vastgelegd. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd om een overzicht van de begrotingsposten waarop nog wel invloed is uit te oefenen.

Kunst en Cultuur

In het hoofdstukje over kunst en cultuur worden onder meer de volgende bezuinigingsopties genoemd:

  1. subsidie voor het onderdeel vrijetijdsaanbod (incl. muziek) door Scholen in de Kunst beëindigen.
  2. besparen op directie-, bestuur- en organisatiekosten door samenwerking en/of fusie van theaters De Flint en De Lieve Vrouw.
  3. beëindigen subsidie theater De Flint
  4. beëindigen subsidie theater De Lieve Vrouw
  5. sluiten vestiging bibliotheek in Hoogland en/of Vathorst
  6. sluiten museumlocatie van Amersfoort in C en/of stoppen activiteiten architectuurcentrum FASadE.

Verontruste reacties

In een poging draagvlak te vinden voor de bezuinigingen peilde de gemeente de afgelopen weken de mening van de bevolking. Dit leverde een stroom van verontruste reacties op. Culturele organisaties en instellingen deden hun best de achterban te mobiliseren, in de hoop dat ze door massale steun aan bezuinigingen weten te ontkomen. Voor de komende weken staan nog diverse manifestaties op het programma. Zo heeft Scholen in de Kunst al aangekondigd om met hun symfonieorkesten en het Amersfoorts Jeugdorkest naar het stadhuis te trekken.

Vanaf 7 april bekijkt het college welke bezuinigingsvoorstellen ze gaat doorvoeren. In mei beslist de gemeenteraad over de definitieve bezuinigingen. Tot die tijd is het billen knijpen voor de Amersfoortse culturele organisaties.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

De Lieve Vrouw

De aankomende bezuinigingsronde is dubbel slecht nieuws voor theater De Lieve Vrouw. Het onder Amersfoortse cultuurliefhebbers zeer geliefde theater en filmhuis (circa 90.000 bezoekers per jaar) verkeert in financieel zwaar weer en hoopt juist op een extra ondersteuning (150.000 euro) van de gemeente. De problemen zijn naar verluid deels veroorzaakt door missers op boekhoudkundig vlak. Verder is er sprake van hoognodig achterstallig onderhoud. De luchtbehandelingsinstallatie is al geruime tijd dringend aan vervanging toe.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

De afgelopen jaren was hiervoor geen geld waardoor er hoge kosten zijn gemaakt om de verouderde installatie draaiende te houden.

Het vervangen van de langdurig zieke directeur heeft eveneens voor extra kosten gezorgd. Inmiddels heeft de directeur afscheid genomen van De Lieve Vrouw. De wervingsprocedure voor zijn opvolger is stopgezet en (uiterlijk) tot aan het eind van het jaar is er een interim-directeur benoemd. In de tussentijd laat de gemeente onderzoek doen naar de financiële situatie.

 

 

 

Foto bovenaan:
Scroll naar top