De reparatie van de cultuursubsidies met dik 18 miljoen, die cultuurminister Bussemaker op 8 juni 2015 aankondigde, betreft vooral een bestendiging van eerder uitgevoerd lapwerk. Dat lapwerk was de afgelopen jaren nodig om de grofste gevolgen van de bezuinigingen door haar voorganger Halbe Zijlstra glad te strijken. Die voorganger zit nu als coalitiegenoot in de kamer, om ervoor te zorgen dat zijn bezuiniging van 250 miljoen niet ongedaan wordt gemaakt. Hij heeft dus de fiets van de cultuursector gestolen, en weigert hem terug te geven. Bussemaker heeft nu geregeld dat de kunst zijn bel terugkrijgt. Klinkt goed, maar die bel is niet voor de geef: ze moeten er zelf voor betalen. De cultuursector als geheel krijgt er namelijk niet meer geld bij, er wordt alleen geld elders binnen de begroting weggepakt. De minister noemt dat ‘kasschuiven’:

“Om instellingen en specifieke thema’s binnen het cultuurbeleid te kunnen ondersteunen en beleid te bestendigen, heb ik binnen de cultuurbegroting € 18,6 miljoen vrijgespeeld door herprioritering en kasschuiven in vorige jaren. Dit betreffen voornamelijk een in het verleden gemaakte meerjarige reservering voor bestuurlijk overleg (fusie- en samenwerkingskosten die mogelijk zouden optreden als gevolg van de bezuinigingen op cultuur), een deel van de middelen voor het tijdelijke programma ondernemerschap 2013-2017 (waarvan taken geïntegreerd worden in het reguliere beleid) en een deel van de middelen voor de uitvoering van het programma Visie Erfgoed en Ruimte.”

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login