De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen. De raad wil adviezen maken met visie en durf; adviezen die een verschil maken en bijdragen aan een rijk cultureel leven.

Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges maakt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekend dat er twee vacatures vrijkomen in de Raad voor Cultuur. De raad bestaat uit acht leden inclusief de voorzitter.

Leden van de Raad voor Cultuur beschikken over:

Advertentie-archief

Dit bericht is een oude advertentie, die als gewoon bericht in de stroom mee is gegaan. Ze heeft haar werk gedaan. Reageren hoeft niet meer.
Ook adverteren? Neem contact op!
  • kennis van/affiniteit met het terrein van cultuur en/of media vanuit een brede maatschappelijke oriëntatie;
  • visie op het cultuur- en/of mediabeleid en het vermogen deze uit te dragen;
  • een onafhankelijke, oorspronkelijke en/of gezaghebbende inbreng op het werkterrein van de raad;
  • begrip en kennis van het functioneren van instellingen in het culturele en mediaveld;
  • algemene adviesvaardigheden (analytisch vermogen, kennis van zaken, visie, reflectieve houding, kritisch vermogen, creativiteit, innovatief vermogen, beleidsgevoeligheid, onafhankelijkheid, gericht op samenwerking)

Gelet op de huidige samenstelling zoekt de raad:

  • een lid met kennis van en ervaring op het terrein van de media (waaronder de omroepen en journalistiek) en;
  • een lid met een wetenschappelijk profiel

Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen. Er is gelegenheid om geschikte kandidaten voor te dragen.

Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingenadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacature. Benoeming geschiedt door de Kroon op voordracht van de minister voor een periode van vier jaar. Het tijdbeslag voor deze functie is gemiddeld genomen 2 tot 3 dagen per maand.

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

Jeroen Bartelse, directeur Raad voor Cultuur

Telefoon: 070- 3117458

E-mail: jeroen.bartelse@cultuur.nl

Sara Knijff, plv. directeur Erfgoed en Kunsten

Telefoon: 06-18307031

E-mail: s.knijff@minocw.nl

Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw cv, voorzien van een korte toelichting, uiterlijk 22 januari 2017 te zenden aan de secretaris van de benoemingenadviescommissie:

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

Ministerie van OCW, Directie Erfgoed en Kunsten

mw. drs. J.C. Eringa

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

j.c.eringa@minocw.nl.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 februari en 9 februari 2017.