Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt via Cultuur+Ondernemen € 30 miljoen beschikbaar voor de Cultuur Opstart Lening. Deze lening maakt deel uit van het pakket van € 300 miljoen aanvullende ondersteuning voor cultuur van het ministerie van OCW. De lening stelt culturele en creatieve organisaties in staat te investeren in de opstart van het nieuwe seizoen. Aanvragen voor de lening kunnen vanaf maandag 29 juni 12.00 uur worden ingediend bij Cultuur+Ondernemen.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

De Cultuur Opstart Lening biedt organisaties financiële ruimte voor investeringen in producties, programma’s, projecten of producten om weer inkomsten te kunnen verwerven. Dat is juist nu nodig, want de culturele en creatieve sector zijn hard geraakt door de coronacrisis en de reserves om te investeren met eigen middelen zijn nihil. Minister Van Engelshoven van OCW zegt daarover, “De Cultuur Opstart Lening kan bijdragen aan een gezonde exploitatie van ondernemingen in de culturele en creatieve sector. Het kan net dat steuntje in de rug geven zodat ze weer nieuwe voorstellingen kunnen maken en inkomsten kunnen genereren. En dat is hard nodig.”

Het is mooi dat de minister binnen de € 300 miljoen middelen vrijmaakt voor leningen. “Voor veel culturele en creatieve organisaties is lenen nog onbekend terrein, terwijl een cultuurlening een passende financieringsoplossing kan zijn om artistieke plannen te verwezenlijken. Dat laat onze praktijk zien” aldus Titia Haaxma, directeur van Cultuur+Ondernemen.

Over de Cultuur Opstart Lening

Culturele en creatieve organisaties die minimaal 50% eigen inkomsten genereren kunnen aanspraak maken op een lening van € 10.000 tot maximaal € 500.000, met een maximum van twee leningen per organisatie. De Cultuur Opstart Lening wordt verstrekt tegen 1 % rente. Aanvragen kunnen vanaf 29 juni tot en met 31 december 2020 worden ingediend.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Meer informatie over de Cultuur Opstart Lening en de voorwaarden is te vinden op de website www.cultuur-ondernemen.nl/cultuuropstartlening

Over Cultuur+Ondernemen

Cultuur+Ondernemen is het kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector. Cultuur+Ondernemen ondersteunt en adviseert kunstenaars, creatieven en culturele en creatieve organisaties over ondernemen, financieren en goed bestuur. Cultuur+Ondernemen biedt via het Fonds Cultuur+Financiering al jaren leningen en garantstellingen voor de culturele en creatieve sector.

Persbericht
Dit is een persbericht van een van onze leden. Persberichten van leden met een ‘bijzonder’ lidmaatschap worden onverkort doorgeplaatst en gedeeld met onze volgers op sociale media. Ook meedoen? Word BIJZONDER lid!

Foto bovenaan:
Scroll naar top