Dit is de registratie van de presentatie:

Beste lezer: Donaties zijn welkom!
Je kunt dit verhaal gratis lezen. Dat kan dankzij donaties van lezers. Jij mag dus ook helemaal zelf bepalen wat dit verhaal je waard is.
Ondersteun deze auteur!

Laat je waardering voor dit verhaal blijken.

We maken je donatie rechtstreeks aan de auteur over.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

En hier is de volledige tekst van het persbericht. Duiding volgt, maar we gaan eerst lezen.

Meer ruimte voor vernieuwing en cultuur buiten de Randstadprovincies 04-06-2020 | 14:00 |

De adviseert om meer instellingen met vernieuwend cultuuraanbod en instellingen van buiten de Randstadprovincies de kans te geven op een plek in de (BIS). Vandaag brengt de raad advies uit over jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Bijna de helft van de voorgestelde instellingen is nieuw in de BIS. Veertig procent bevindt zich buiten de Randstad. De raad meent hiermee een balans te hebben gevonden tussen continuïteit, artistieke kwaliteit, vernieuwing en verbreding. Het advies is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW).

Naast instellingen en festivals op het gebied van opera, , toneel, klassieke muziekorkesten en beeldende , zijn er vanaf begin volgend jaar ook subsidies voor urban, popmuziek, musical, muziekensembles, e-culture, regionale musea en ontwerp. Daarmee wordt een breder publiek bereikt. Vanuit de provincies werden twaalf regionale musea voorgedragen. Zij krijgen jaarlijks extra voor publieksactiviteiten. Ook is er ruimte voor cultuureducatie, talentontwikkeling, ontwikkeling van diverse genres en reflectie en debat.

Begin februari ontving de raad de aanvragen van 220 culturele instellingen verspreid door heel Nederland. In totaal kregen 107 instellingen een positief advies, waar voor 43 van hen nog wel extra voorwaarden aan zijn verbonden. Zij krijgen tot medio volgend jaar de tijd om daar aan te voldoen. Acht instellingen met een voorlopig negatief advies krijgen alsnog de kans om voor 1 november aanstaande hun plannen aan te vullen of te verduidelijken. Als deze plannen in tweede instantie alsnog voldoende zijn, komt het totaal aantal instellingen in de BIS uiteindelijk uit op 115.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Naast artistieke kwaliteit werd ook de wijze waarop de instellingen praktisch invulling geven aan codes rond goed bestuur, en en inclusie meegewogen. Daar is volgens de raad – positieve uitzonderingen daargelaten – nog een wereld te winnen. Wat de toepassing van de codes betreft adviseert de raad om over twee jaar opnieuw de balans op te maken.

De raad heeft bewust gekozen om ondanks de crisis de advisering door te zetten. Dit om instellingen houvast te bieden in onzekere tijden. De raad wil zo bereiken dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding van het cultuurbestel doorgaat. De raad vertrouwt op de weerbaarheid en wendbaarheid van de geselecteerde instellingen en verwacht dat zij op basis van hun artistiek-inhoudelijke kwaliteit innovatief kunnen inspelen op de veranderende situatie.

Op Prinsjesdag maakt de minister haar besluit over toekenning van de subsidies voor de komende vier jaar bekend. Onlangs deelde zij mee dat zij het advies van de raad om de geselecteerde instellingen tot medio 2021 de tijd te geven hun plannen aan te passen overneemt. Zo kunnen zij rekening houden met verschillende scenario’s als gevolg van . De raad zal dan beoordelen of dit tot gewijzigde monitoringsafspraken moet leiden. De komende maanden zal de raad samen met het ministerie, ondersteunende instellingen en stedelijke regio´s werken aan de innovatie en transitie van de culturele sector.

Culturelebasisinfrastructuur20212024

Ons eerste commentaar:

De BIS is dood, lang leve de Poppetjes

 

Foto bovenaan:

Over de auteur van dit verhaal:


Laat je waardering voor dit verhaal blijken.

We maken je donatie rechtstreeks aan de auteur over.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.
Scroll naar top