Meteen naar de inhoud

Museumvereniging slaat alarm: Tien musea dreigen binnen half jaar te sluiten, uitvoering noodsteun moet beter

De steun die culturele organisaties ontvangen van de regering lijkt ruimhartig, maar we kunnen daar enige nuancering in aanbrengen. Als een gemeente namelijk noodsteun geeft aan een museum, wordt steun vervolgens verrekend met de landelijke regeling voor ondernemingen (NOW). Daardoor komt de steun niet ten goede aan het museum, maar aan het rijk. Gevolg is dat sommige musea zelfs slechter af dan zonder die gemeentelijke steun.

De Museumvereniging luidt vandaag daarover de noodklok. Zeker tien musea dreigen voor de jaarwisseling om te vallen. Dat blijkt uit een enquête die vandaag wordt gepubliceerd.

Vastgoed rules

Een van de problemen is vastgoedm aldus de Museumvereniging: ‘wanneer gemeentes belastingen aan musea kwijtschelden of als een gemeente de huur verlaagt van een pand waarin een culturele organisatie gevestigd is: ook die goedbedoelde tegemoetkomingen worden verrekend met de NOW.’ Waardoor de huur via de vestzak van de een toch weer in de broekzak van de ander (of was het de een?)  terecht komt.

Dit is ironisch. Bijna alle subsidies die gemeenten verlenen aan kunstinstellingen, zijn subsidies waarin een groot deel van het geld bedoeld is om de huur te betalen aan diezelfde gemeente.  De afdeling culturele zaken subsidieert niet alleen kunst, maar ook de afdeling vastgoed van diezelfde gemeente. Nu alles problematisch wordt, vanwege corona, komt aan het licht hoe idioot die situatie is. Zelfs de steun die bedoeld is om de musea te redden, komt niet bij die musea terecht.

Geld echt voor cultuur

De oplossing? Lastig, omdat cultuur geen kerntaak is van gemeenten. Daardoor mogen ze het geld dat voor cultuur bedoeld is, ook aan andere zaken besteden. Dit najaar zegde OCW 150 miljoen toe voor het Gemeentefonds, als onderdeel van een steunpakket van in totaal 482 miljoen. Deze constructie, zo stelt de Museumvereniging,  heeft alleen zin als dit geld daadwerkelijk concreet geoormerkt wordt voor cultuur, zodat het niet aan andere zaken mag worden besteed. De Museumvereniging pleit er daarom voor dat die 150 miljoen in een brede doeluitkering in het Gemeentefonds aan de kerngemeenten wordt toegekend, zoals eerder gebruikelijk was met de beeldende kunstregeling.

Wat hier eigenlijk staat is: geef het geld aan de kunst en het erfgoed, en niet aan de infrastructuur die we eromheen gebouwd hebben. Misschien is dit een oproep om dat hele systeem van subsidies waarmee huren betaald worden waarmee projectontwikkelaars hun toekomst zeker stellen eens nader te bekijken.

Wij kijken mee.

Wijbrand Schaap

Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Voor ik dat deed was ik (sinds 1996) kunstverslaggever voor onder meer Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en GPD. Daarvoor deed ik van alles. Studeren enzo. Theater maken. Inspraakavonden notuleren. In een bandje spelen. Ik schreef - en schrijf ook voor specialistische bladen als TM, Boekman, Ons Erfdeel en De Vogelvrije Fietser. Ik help je met schrijven als je het heel lief vraagt. Ik ben getrouwd met Suzanne Brink en heb een kat die Edje heet, een pup die Fonzie heet en een hond die genoemd is naar Rufus Wainwright. Zoek en vind mij op Mastodon.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
4 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
KLein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen