Meteen naar de inhoud

Raad voor Cultuur geeft Cinekid alsnog groen licht

Cinekid noemde het negatieve advies van de Raad voor Cultuur eerder dit jaar ‘een aanmoediging’. Toch was het ongetwijfeld een tegenvaller dat dit toonaangevende jeugdfilmfestival nu uit de culturele basisinfrastructuur (BIS) dreigde te vallen. Maar inmiddels is er groen licht, en is het aan de minister dit nieuwe, nu positieve advies over te nemen.

Eerder dit jaar had de Raad voor Cultuur de ingediende aanvraag van Cinekid voor de komende vier jaar een ‘nee, tenzij’ gegeven. Geen OCW-subsidie , tenzij Cinekid met een nader uitgewerkt plan zou komen. Een plan met meetbare doelstellingen en met een vergroting van het publiek en landelijke activiteiten. Plus een duidelijke toelichting op de versterking van de financiële positie. Dat nieuwe plan is er nu, en is in goede aarde gevallen.

We spreken een opgeluchte Cinekid-directeur Heleen Rouw. Want ondanks goede voortekenen blijft het natuurlijk spannend hoe zo’n bijstelling van het eerdere advies zal uitpakken. Nu is het alleen nog afwachten of de minister meegaat. De verwachting is dat dit besluit voor het eind van het jaar zal vallen.

Wereldburgers

In juni vertelde Rouw aan Cultuurpers dat er gewerkt wordt aan een nieuwe focus en visie. De Raad meent nu dat de nieuwe aanvraag concreter is en dat het een plan is met ‘energie en ambitie’. Wat is er onder meer naar voren gebracht om de Raad voor Cultuur te overtuigen?

“Naast de verduidelijking van de financiële situatie zijn dat ook de verder uitgewerkte plannen, zowel landelijk als het jaar rond. Al doende hebben we het hele beleidsplan herschreven en aangescherpt. Cinekid wil een belangrijke rol spelen in de wereld van de film en gaat uit van de visie dat film kan helpen om kinderen wereldburgers te maken. Naast het gewone consumentenaanbod, dat in deze coronatijd door kinderen meer dan ooit wordt geconsumeerd, kan Cinekid laten zien dat er meer is.”

“Belangrijk is om te helpen de toegang tot dit alles zo laagdrempelig mogelijk te maken, zowel digitaal als op locatie. Een van de dingen waarmee gewerkt kan worden is de Cinekid-VPRO top 100. Ook kinderen worden bij het samenstellen van die lijst betrokken. Een ander voorbeeld zijn de onlangs rondgestuurde tips voor beste kinderfilms in december.”

Cinekid Play

Een van die nieuwe projecten is het online-platform Cinekid Play. De Raad kritisch over de haalbaarheid daarvan, maar omdat de nieuwe aanvraag bij de aanvang van het afgelopen festival werd ingediend konden die ervaringen nog niet meegenomen worden.

“Cinekid Play ging van start tijdens het afgelopen festival. De opgedane ervaringen kunnen nu gebruikt worden om Play zo laagdrempelig mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door van een abonnementsmodel over te stappen op een model met gratis instap en betaling voor geselecteerde items. Ook op het gebied van de technische expertise die voor zoiets in huis moet zijn hebben we veel geleerd.”

“De doelgroep is heel digitaal, en dat speelt vooral door het jaar heen een rol, kinderen nieuwe dingen laten ontdekken. Het festival zelf moet, als corona het toelaat, in de eerste plaats een fysieke beleving blijven. Ik geloof in het belang van de fysieke ontmoeting, samen het feest van de film vieren.”

Meetbaarheid

De Raad voor Cultuur hecht sterk aan meetbare doelstellingen. Hoe staat het daar mee?

“In alle plannen voor activiteiten bouwen we nu ook de meetbaarheid in, niet alleen wat betreft bezoekersaantallen, maar bijvoorbeeld ook waardering. Onderzoek gaat heel belangrijk worden. Dit jaar hebben we een nulmeting gedaan, al was het wel een heel gek jaar om zoiets te doen. Maar als je iets nieuws begint, zoals Cinekid Play, blijft het lastig om direct al concrete doelen te formuleren.”

“Het bezoekersaantal van het festival in Amsterdam willen we zeker vergroten. Dat is nu rond de 30.000, dat moet zeker een paar duizend meer kunnen zijn.”

“Verder werken we aan bredere bereikbaarheid, bijvoorbeeld via schoolprogramma’s. We willen ook samenwerken met de zogenaamde filmeducatie hubs, waar aanbod en activiteiten op dit gebied regionaal worden gecoördineerd. Daar zijn we mee in gesprek. Daarnaast spreken we ook met distributeurs en makers.”

Iets waar de Raad zich ook zorgen over maakt is de mogelijkheid van sponsoring.

“We zoeken naar een ander soort partners, meer in de digitale wereld en private fondsen. Maar het blijft een uitdaging. We geven geen geld uit dat we niet hebben. We houden een veilige begroting.”

Zichtbaarheid

Is er iets te zeggen over de ervaring van het afgelopen festival, dat door corona heel anders moest?

“In ieder geval zijn het bereik en de zichtbaarheid toegenomen. Er was goede PR. Dit jaar bijvoorbeeld veel aandacht voor Cinekid in het Jeugdjournaal. De opening, alleen voor scholieren, was een mooi item.”

Dat lijkt in ieder geval een mooie aanzet voor de functie die Cinekid voor zich ziet: een gids voor kinderen bij het ontdekken van de filmwereld en hoe verrijkend dat kan zijn.

Leo Bankersen

Leo Bankersen schrijft over film sinds Chinatown en Night of the Living Dead. Recenseerde als freelance filmjournalist lange tijd voor de GPD. Is nu, onder andere, een van de vaste bijdragers aan De Filmkrant. Breekt graag een lans voor kinderfilms, documentaires en films uit niet-westerse landen. Andere specialiteiten: digitale zaken en filmeducatie.Bekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands