Laat deze tekst voorlezen:

‘Als je een lockdown invoert, doe het dan bij plekken waar veel besmettingen plaats vinden. Door de zorgvuldige naleving van het Corona Toegangsbewijs (CTB) in theaters, concertzalen, musea en bioscopen zijn er daar juist weinig besmettingen. Dus die maatregel juist op de culturele sector te richten gaat weinig uitmaken. Bijt nu juist door op plekken waar de risico’s het hoogst zijn.’

Jeroen Bartelse van de Taskforce Culturele en Creatieve sector is er helder over. Als de plannen voor een korte lockdown van vooral de culturele sector doorgaan, zoals dat nu lijkt te worden voorgesteld door het Outbreak Management Team, tref je precies de kwetsbaarste sector, die ook nog eens het beste presteert in het tegengaan van besmettingen. Gisteravond, woensdag 10 november, sloeg de Taskforce al alarm, om de ochtend erna te bemerken dat ze alweer door de feiten zijn ingehaald.

Kind van de rekening

Het OMT is voor een korte lockdown van twee weken om zo definitief mogelijk af te rekenen met het virus, dat weer welig tiert nu mensen zich te weinig aan de maatregelen houden, vooral in de horeca, op het werk en in het ov. Nu de toestroom van kwetsbaren op de IC’s onstuitbaar lijkt, zijn er dus noodmaatregelen nodig, maar het lijkt erop dat precies die sectoren waar het aantal besmettingen goed in de hand werd gehouden, kind van de rekening worden.

De sector reageert boos, en zo was ook de toon van het  persbericht gisteren: ‘De culturele en creatieve sector heeft vanaf de testfase van het CTB-bewijs meegewerkt aan de invoering en naleving ervan. Basismaatregelen zijn sinds het uitbreken van de pandemie volledig en gedegen in acht genomen, luchtverversing heeft de volle aandacht gekregen en protocollen worden nauwlettend gevolgd. Dat heeft ertoe geleid dat bij activiteiten binnen de culturele en creatieve sector de verspreiding van het virus goeddeels is voorkomen. Nieuwe restricties zijn binnen de sector niet nodig en zorgen, wederom, voor programmatische en financiële wanhoop bij artiesten, kunstenaars, podia, musea, producenten, monumenten en festivals.’

Wanhoop

De door de Taskforce genoemde wanhoop zal leiden tot nog meer uitval van personeel en vooral zzp’ers: zij kunnen immers niet meer rondkomen en de onzekerheid over de toekomst zal leiden tot vertrek. De culturele sector wordt een sector waar je niet meer voor wilt worden opgeleid. Zo zal de huidige, mogelijk disproportionele reactie op de pandemie nog vele jaren doorwerken: minder mensen, minder publiek, en uiteindelijk dus ook minder kwaliteit.

Het demissionaire kabinet zal vrijdag 12 november laten weten wat het met het advies van het OMT doet.

Scroll naar top