Meteen naar de inhoud

Fonds Podiumkunsten werkt aan opschoning subsidiewoud

Bepaal zelf de waarde!

We bieden je dit verhaal gratis aan. Om dat te kunnen doen hebben we jouw steun nodig.
Lees het verhaal, bepaal zelf onderaan wat dit verhaal je waard is. En doneer. Zo blijft deze site bestaan.


Het gaat allemaal pas in 2023 in, op zijn vroegst, maar de eerste vlagen van de frisse wind die door het Fonds Podiumkunsten waait, brengen de boomtoppen in beweging. Het Fonds wil onder de nieuwe directeur Viktorien van Hulst een einde maken aan de vele  subsidieregelingen die in de afgelopen jaren onder het mom van ‘maatwerk’ tot een bureaucratisch oerwoud hadden geleid.

Op de website van het Fonds, dat (vooralsnog)  een kleine veertig miljoen euro te verdelen heeft over de podiumkunsten in Nederland, staat te lezen dat ze daar nu alvast streven naar één subsidie voor de programmering van Nederlandse podia. Nu zijn daar er wat meer regelingen, namelijk. We geven het lijstje: 2P: Verbinden produceren en presenteren, kleinschalige en incidentele programmering (SKIP), podiumstartregeling,  programmering festival popmuziek, programmering podium popmuziek (kernpodium), programmering incidentele concerten popmuziek, programmeringsbijdrage podia Drenthe, Flevoland en Zeeland, reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP) en tot slot nog de speciale rampenfondsen van de compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen Covid-19, 2P Covid-19: een podium voor lokale makers en podia Covid-19. 

Met dit pakket aan regelingen kun je je voorstellen dat je al een hele afdeling aan medewerkers in dienst moet nemen als je überhaupt subsidie wilt krijgen.

Van 11 naar 1

De nieuwe directie wil nog maar één regeling, en dat kunnen we vanaf deze plek alleen maar heel erg luid toejuichen. Dus in plaats van elf potjes, nog maar één. Daarbij gaat het fonds meer aandacht besteden aan het lokale/regionale perspectief en wil het ruimte bieden voor andere rollen die podia op zich nemen, zoals die van (co)producent en talentontwikkelaar. Om dat voor elkaar te krijgen, en dat is pas het echt goede nieuws, gaat het fonds geen ‘tekortsubsidies’ meer verstrekken, maar alleen nog lumpsumsubsidies.

Dat betekent dat het Fonds Podiumkunsten zich vol goede moed wijdt aan de nieuwe bestuurscultuur, die niet langer uitgaat van wantrouwen – eerst je geld uitgeven, dan heel precies verantwoorden wat je mist, en dat gaan we bijpassen – maar van vertrouwen: je krijgt geld op basis van je plannen, en we gaan ervan uit dat je dat geld dienovereenkomstig besteedt Achteraf bepalen we dan of dat goed is gedaan.

Dit scheelt administratie en biedt ruimte voor eigen initiatief. Profilering wordt belangrijker en lokale worteling (iets wat hier al heel lang op het verlanglijstje staat) wordt verankerd in afspraken met lokale overheden over matching van de subsidiebedragen.

Festivals

Het idee is gebaseerd op wat er ook al is geregeld voor de festivalmarkt, waar de huidige FPK-directeur Van Hulst eerder de scepter zwaaide. Daar heeft een soortgelijke regeling geleid tot verdere profilering van de podiumkunstenfestivals en een grotere vrijheid om geld te besteden aan prestige enb/of ontwikkeling.

Het plan is voorgelegd aan het ‘veld’ in een viertal sessies. Daarin is welwillend gereageerd, al was met name de popsector wat afhoudend. Zo zou de aandacht voor internationale acts in die sector juist meer nadruk moeten krijgen.

Waar het plan in ieder geval goed voor is: diversiteit in het aanbod en aandacht voor het verschil tussen de randstad en de regio. Het verslag stelt: ‘een voorstelling die in Nijmegen nog spannend en experimenteel is, is in Amsterdam soms al oud nieuws. Onderwerpen als diversiteit en inclusie spelen in de regio op een ander niveau als in de Randstad.

Vooralsnog is de subsidie nog volop in ontwikkeling. Pas in 2023 is de invoering gepland.

Goed om te weten Goed om te weten

Wijbrand Schaap

Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Voor ik dat deed was ik (sinds 1996) kunstverslaggever voor onder meer Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en GPD. Daarvoor deed ik van alles. Studeren enzo. Theater maken. Inspraakavonden notuleren. In een bandje spelen. Ik schreef - en schrijf ook voor specialistische bladen als TM, Boekman, Ons Erfdeel en De Vogelvrije Fietser. Ik help je met schrijven als je het heel lief vraagt. Ik ben getrouwd met Suzanne Brink en heb een kat die Edje heet, een pup die Fonzie heet en een hond die genoemd is naar Rufus Wainwright.Bekijk alle berichten van deze auteur