Meteen naar de inhoud

Schrijvers stellen literatuurlijst op voor het kabinet Rutte IV

Cultuurpers ledenservice

DIT IS EEN PERSBERICHT

Culturele organisaties met een bijpassend lidmaatschap kunnen hun persberichten onverkort door laten plaatsen op onze site. Ook meedoen? Word lid, als instelling.


Ministers van het kabinet Rutte IV krijgen een lijst met romans die behulpzaam zijn bij het uitoefenen van hun functie. De lijst wordt opgesteld door lezers van het nieuwe online literatuurplatform ilfu.com en een ‘literair schaduwkabinet’ van schrijvers die elk een open brief aan de bewindslieden schrijven. Onder meer Philip Huff, Manon Uphoff, Özcan Akyol, Ester Naomi Perquin en Abdelkader Benali behoren tot de briefschrijvers. De aftrap van het literaire kabinet vond gisteravond plaats in het radioprogramma Met het oog op morgen. De brieven van schrijvers worden de komende maanden wekelijks op ilfu.com gepubliceerd. Op Prinsjesdag wordt de complete lijst aan de ministers gepresenteerd.

Het opstellen van de leeslijst volgt op de presentatie van het Masterplan Basisvaardigheden dat Minister Wiersma op 12 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin is (opnieuw) veel aandacht voor leesbevordering in het primair onderwijs. Het ILFU wil de aandacht vestigen op het belang van literaire fictie en dan niet alleen voor het primaire onderwijs, maar voor de gehele maatschappij, inclusief en in de eerste plaats voor de leden van het kabinet.

ILFU-directeur Michaël Stoker: “In literaire fictie kan iets wat in de journalistiek en in andere kunstvormen veel moeilijker is: je verplaatsen in het hoofd van iemand anders. Je kunt de wereld ervaren met de blik van iemand die je niet bent. Die functie van literatuur vinden wij cruciaal voor het functioneren van een democratische samenleving. Ik heb niet de indruk dat onze bewindslieden vaak de tijd kunnen of willen nemen om een roman te lezen. Daar gaan wij ze nu wel toe aanzetten.”

ILFU lanceerde in april een nieuw online platform onder het motto ‘De fictie bij de feiten’. Op ilfu.com verschijnen dagelijks verhalen, gedichten, essays, poëziefilms en leeslijstjes die je helpen de wereld beter te begrijpen. De brieven van het ‘literaire schaduwkabinet’ zullen wekelijks worden gepubliceerd op ilfu.com. Leden van het platform kunnen ook hun eigen leestips voor de ministers achterlaten. De brieven en de leestips van leden worden op Prinsjesdag, 20 september 2022, aan de bewindslieden gepresenteerd.

De eerste brief, gericht aan minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra,is geschreven door Philip Huff. Hij adviseert de minister om de roman Asymmetrie van Lisa Halliday te lezen. ‘De roman speelt op meerdere continenten en raakt aan veel: seksisme, studieschuld, succes, racisme, intolerantie, onverdraagzaamheid, onmenselijke immigratiewetgeving, de terreur van “‘terrorismebestrijding”’ – kortom, over de asymmetrie van machtsverhoudingen – en, jawel, de liefde en de dood. Het boek is, mocht je menen het nodig te hebben, ook te zien als een spoedcursus, “Van Wopke naar Woke Hoekstra”.’
Lees de brief hier

Philip Huff en Manon Uphoff waren gisteravond te gast in het programma Met het oog op morgen om over het project te vertellen.
Beluister de uitzending hier (vanaf 27:06)

De komende weken worden de volgende brieven gepubliceerd op ilfu.com:

 • Manon Uphoff: Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting
  • Auke Hulst: Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Sholeh Rezazadeh: Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Özcan Akyol: Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Emy Koopman: Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Alexis de Roode: Christianne van der Wal, minister van Natuur en Stikstof
  • Thomas van Aalten: Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Jamal Ouariachi: Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken
  • Christine Otten: Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Gustaaf Peek: Sigrid Kaag, minister van Financiën
  • Ester Naomi Perquin: Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Alfred Schaffer: Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Philip Huff: Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Abdelkader Benali: Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Maarten van der Graaff: Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur