Meteen naar de inhoud

Koningshuis beleeft preview Tryater-voorstelling Sâlt

DIT IS EEN PERSBERICHT

Culturele organisaties met een klein of groot lidmaatschap kunnen hun persberichten onverkort door (laten) plaatsen op onze site. Ook meedoen? Word lid, als instelling.

Op woensdag 9 mei krijgt het Koninklijk Paar op Terschelling een exclusief voorproefje van de voorstelling Sâlt, die Tryater in de zomer op Oerol brengt.

Het Paar doet Terschelling aan in een tournee langs de Waddeneilanden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden in een uitgebreid programma geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen. Uiteraard is het Terschellingse Oerol onderdeel van het bezoek: op uitnodiging geeft Tryater acte de présence. Het Koningshuis krijgt een preview van Sâlt, de voorstelling die van 9 tot en met 18 juni tijdens het festival te zien zal zijn.

Sâlt is een persoonlijke solovoorstelling van theatermaker Eva Meijering. Begeleid door muzikante Michelle Samba brengt zij het stuk zelf op de planken. De reguliere kaartverkoop voor Sâlt start na deze preview: vanaf 16 mei zijn de tickets verkrijgbaar via Oerol. Binnenkort wordt meer bekendgemaakt over de voorstelling.


Keningshûs belibbet preview Tryater-foarstelling Sâlt

Op woansdei 9 maaie kriget it Keninklik Pear op Skylge in eksklusyf foarpriuwke fan de foarstelling Sâlt, dy’t Tryater fan ‘t simmer op Oerol bringt.

It Pear docht Skylge oan yn in toernee by de Waadeilannen del. Kening Willem-Alexander en Keninginne Máxima wurde yn wiidweidich programma ynformearre oer de wichtichste ûnderwerpen. Fansels is it Skylger Oerol ûnderdiel fan ‘e besite: op útnûging treedt Tryater op. It Keningshûs kriget in preview fan Sâlt, de foarstelling dy’t fan 9 oant en mei 18 juny op it festival te sjen wêze sil.

Sâlt is in persoanlike solofoarstelling van teätermakker Eva Meijering. Begelaat troch muzikante Michelle Samba bringt sy it stik sels op de planken. De reguliere kaartferkeap foar Sâlt begjint nei dizze preview: fan 16 maaie ôf binne de tickets te ferkijen fia Oerol. Ynkoarten wurdt mear bekendmakke oer de foarstelling.

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands