Meteen naar de inhoud

Stevige impuls nodig voor verduurzaming cultuursector

DIT IS EEN PERSBERICHT

Culturele organisaties met een klein of groot lidmaatschap kunnen hun persberichten onverkort door (laten) plaatsen op onze site. Ook meedoen? Word lid, als instelling.

Voorzitter Kristel Baele van de Raad voor Cultuur hierover: “De cultuursector kan zijn verbeeldings- en veranderkracht inzetten voor de eigen verduurzaming en die van Nederland, en zo een legitieme partner worden voor overheden en bedrijfsleven. Het is echt jammer dat de rol van cultuur in de maatschappelijke duurzaamheidstransities nog zo onderbelicht en onderbenut is. Dit is een kans voor Nederland.”

Transitieateliers

Zowel de verduurzaming van de cultuursector zelf, als een steviger positionering van cultuur in de maatschappelijke duurzaamheidstransitie is een grote opgave waarvoor financiële en inhoudelijke steun van de overheid onmisbaar is, vindt de raad. Met deze steun kan de sector een omslag maken naar nieuwe manieren van organiseren, produceren en presenteren. De raad adviseert daartoe de inzet van transitieateliers, waar kennisontwikkeling plaatsvindt aan de hand van uitwisseling en experiment rond gedeelde thema’s en uitdagingen. De oplossingen die voortkomen uit de transitieateliers helpen niet alleen de verdere verduurzaming van de cultuursector zelf, maar ook die van andere domeinen. Daarnaast adviseert de raad kennis over verduurzaming gemakkelijk en centraal vindbaar te maken.

Nulmeting en transitieplan

Versnelling van de verduurzaming begint bij de bedrijfsvoering, stelt het advies. Dat geldt zowel voor het gesubsidieerde als voor het niet gesubsidieerde deel van de sector. De eerste stap is het verkrijgen van inzicht in de eigen ecologische voetafdruk door middel van een nulmeting en het opstellen van een transitieplan met als doel om voor 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Overheden moeten hier wel een faciliterende rol spelen, vindt de raad, want anders lukt het niet. Voor het gesubsidieerde deel van de sector kan verduurzaming van de bedrijfsvoering bovendien in subsidieregels worden opgenomen, zoals de raad bijvoorbeeld onlangs voorstelde voor de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028.

Cultureel vastgoed

Het cultureel vastgoed is een verhaal apart: verduurzaming daarvan is kostbaar en complex. Een groot deel van het vastgoed is bijvoorbeeld niet in eigendom van culturele organisaties zelf. De raad adviseert daarom een aparte routekaart cultureel vastgoed in aanvulling op de twaalf reeds bestaande sectorale routekaarten.

Het advies is voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Derk Loorbach, directeur van het onderzoeksinstituut DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Overige leden zijn: Conny Bakker, Deirdre Carasso, Willemijn Maas, Harald Tepper en Jasper Visser.

Documenten

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Klein Lidmaatschap
175 / 12 Maanden
Speciaal voor organisaties met een omzet  of subsidie van minder dan 250.000 per jaar.
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
5 proefabonnementen op de nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten over ons beleid
Inzage in de financiën
Exclusieve archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Eigen mastodon account op onze instance
Cultureel Lidmaatschap
360 / Jaar
Voor culturele organisaties
Geen storende banners
Een premium Nieuwsbrief
10 proefabonnementen op de nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten
Inzage in financiën
Exclusieve archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Eigen mastodon-account op onze instance
Samenwerking
Privé Lidmaatschap
50 / Jaar
Voor natuurlijke personen en zzp’ers.
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Meepraten over ons beleid
Inzage in de financiën
Exclusieve archieven
Eigen mastodon account op onze instance
nl_NLNederlands