Skip to content

The Cultural Diversity Code is a great start, but remains a hollow phrase

Morgen staat Cultuur in Beeld, de jaarlijkse OCW-conferentie voor de culturele sector, in het teken van diversiteit. Hoewel het onderwerp eind jaren negentig door Rick van der Ploeg al werd aangekaart, blijft diversiteit binnen de culturele sector anno 2016 nog steeds sterk achter bij de veranderende demografische bevolkingssamenstelling. Diversiteit mag niet langer slechts een agendapunt blijven. Onder het motto: Geen woorden maar… diversiteit! roepen wij de cultuursector op tot actie.

Actie is nodig. Bijna 22% van de bevolking heeft ten minste één ouder die in het buitenland is geboren. Je zou verwachten dat de zes rijksgesubsidieerde cultuurfondsen een afspiegeling vormen van de samenleving. Slechts 9,5% van hun staf-, commissie- en raad van toezichtleden heeft een buitenlandse achtergrond. De helft minder dan het straatbeeld. De Raad voor Cultuur telt een schamele 6,5% adviseurs met een andere afkomst, de Akademie van Kunsten nog minder, 4%. Wanneer deze percentages uitgefilterd zouden worden tot medewerkers met een niet-westerse achtergrond, zouden ze nog lager liggen. Niet alleen degenen die het geld verdelen zijn te wit, dat geldt ook voor de makers, het aanbod en het publiek. Te vaak horen wij: “Bij alles wat er gemaakt en getoond wordt denk ik: dit gaat niet over mij”.

De culturele sector is niet toekomstbestendig als die niet in staat blijkt een divers publiek te bereiken. Wanneer die geen andere perspectieven en artistieke pluriformiteit kan tonen. Als die blijft bestaan uit overwegend autochtone makers en organisatoren.

Om te voorkomen dat we blijven hangen in goede bedoelingen, roepen wij – een divers samengestelde groep cultuurprofessionals – op tot actie:

Government funds, you are not doing enough.

Leun niet achterover, maar start een actief stimuleringsprogramma – zoals eerder met The Art of Impact – met gelabeld budget om diversiteit in het aanbod en bereik te bevorderen. Inspireer tot uitdagende projecten, scout nieuwe initiatieven, deel best practices en faciliteer nieuwe samenwerkingsverbanden. Zet een extra stap om deze projecten te ondersteunen.

Sector, look in the mirror!

Je claimt vaak de voorhoede te zijn, maar je loopt al jaren zwaar achterop. Ben je nog wel in contact met de huidige samenleving? Programmeurs, wees niet lui, maar prikkel je publiek om verder te kijken dan hun neus lang is. Verras hen met talentvolle makers, met nieuwe verhalen. Ga strategische verbindingen aan en verlaag je drempel zodat je publiek aanzwelt met hen die je jaren hebt verwaarloosd. Als je de expertises niet in huis hebt, huur ze dan in. Durf ook kritisch naar je personeelsbeleid te kijken: blijven we mensen kiezen die op ons lijken of durven we een volgende stap te zetten?

Makers, diversity must be allowed

in het hart van je werkpraktijk en artistieke proces. Meer dan percentages gaat diversiteit over nieuwsgierigheid en artistieke innovatie. Verruim je netwerk en inspiratiebronnen. Juist in deze tijd van groeiende segregatie is het nodig dat het verhaal van deze tijd vanuit verschillende perspectieven wordt opgetekend.

Cultural education, make diversity one of the themes

binnen je projecten zodat ze voor alle leerlingen toegankelijk en aansprekend worden. Via het onderwijs bereik je toekomstig publiek, je toekomstige makers, je vitaliteit. Koester het! Kunstvakopleidingen, leg de verbinding met het mbo en coach gekleurd talent naar de top. Hoe hoger de opleidingen hoe minder cultureel diverse studenten; dat kan echt anders.

Minister Bussemaker, the Cultural Diversity Code is a nice start, but remains a hollow phrase.

Er wordt dikwijls aan gerefereerd maar resultaten blijven achterwege. Koppel een handhavingsmechanisme aan de code, verbind consequenties aan de scores. Vraag de Raad van Cultuur om een doorwrocht advies op dit terrein en …. nodig ons uit op het ministerie om actief mee te denken.

Mede namens LinC (Leiderschap in Cultuur netwerk):

Marjorie Boston, Klaartje Bult, Paul Cornelissen, Pien van Gemert, Matthea de Jong, Gabbi Mesters, Myriam Sahraoui

one of our members

Members of Culture Press co-own our cooperative for a small monthly or annual fee, and may also contribute content to the site when appropriate. For members with an institutional membership, we offer the possibility of posting their press releases unabridged. Also want to become a member? You can. Please visit this pageView Author posts

Private Membership (month)
5€ / Maand
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A special newsletter
Own mastodon account
Access to our archives
Small Membership (month)
18€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of less than €250,000 per year
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Your own Mastodon account
Access to archives
Posting press releases yourself
Extra attention in news coverage
Large Membership (month)
36€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of more than €250,000 per year.
No annoying banners
A special newsletter
Your own Mastodon account
Access to archives
Share press releases with our audience
Extra attention in news coverage
Premium Newsletter (substack)
5 trial subscriptions
All our podcasts

Payments are made via iDeal, Paypal, Credit Card, Bancontact or Direct Debit. If you prefer to pay manually, based on an invoice in advance, we charge a 10€ administration fee

*Only for annual membership or after 12 monthly payments

en_GBEnglish (UK)