Skip to content

Available from now on: Bookman #139 on culture in the region

THIS IS A PRESS RELEASE

Cultural organisations with a small or large membership can place their press releases on our site without restriction. Participate too? Become a member, as an institution.

Amsterdam, 13 juni 2024 – Cultuur in de regio was een terugkerend thema tijdens de Tweede Kamerverkiezing. Ook de Raad voor Cultuur heeft hier aandacht voor. De raad stelt voor om de subsidies evenrediger te verdelen over het land. Maar hoe moet dat worden gerealiseerd? Hoe wordt het geld nu verdeeld? En hoe kijken de verschillende regio’s naar de plannen? Op deze en andere vragen zoeken we een antwoord in Boekman
De nieuwe Boekman is nu verkrijgbaar, klik hier en bekijk de inhoudsopgave.

In het stelseladvies Access to culture dat de Raad voor Cultuur begin dit jaar presenteerde is er veel aandacht voor de regio. De raad pleit ervoor om de overheidsfinanciering bij één Rijksfonds neer te leggen, met daarbinnen aparte afdelingen per provincie. In het openingsartikel van Boekman gaan senior beleidsmedewerkers bij de Raad voor Cultuur Pieter Bots and Senne Vercouteren samen met projectleider voor het adviestraject Raymond Kubben in op het hoe en waarom van het advies. 

Kim van der Meulen interviewde drie cultuurprofessionals die in verschillende regio’s van het land werkzaam zijn. Youri Wilbers, directeur van De Domijnen in Sittard-Geleen, Andrea Möller, directeur van Media Art Friesland, en Maritsa Silberie, afdelingshoofd OCW Caribisch Nederland bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, zijn positief over de plannen van de raad. Tegelijkertijd benadrukken ze alle drie dat het van belang is de regio’s bij de nadere uitwerking van de plannen te betrekken. 

‘Ga met regio’s in gesprek, leer en ervaar hoe de cultuur daar is en accepteer dat elke regio eigen behoeften heeft.’
 Uit een rondgang door Edo Dijksterhuis langs de zes rijkscultuurfondsen blijkt dat ze al veel ondernemen om alle delen van het land te bereiken. Journalist Bas van Brecht beschrijft aan de hand van een gesprek met Kajsa Ravin, algemeen directeur van de Zweedse Cultuurraad, en Jenny Johannisson, analist aan het Zweedse Instituut voor Cultuurbeleidsonderzoek, de herziening van het cultuurbestel in Zweden, dat deze stap jaren eerder maakte. De twee ervaringsdeskundigen benadrukken het belang van realistische verwachtingen en eerlijke communicatie bij het invoeren van een nieuw model. ‘Het model kan niet zorgdragen voor elk aspect van het cultuurbeleid. Als dat je verwachting is, dan zul je teleurgesteld worden’, waarschuwt Ravin. 

‘In de uitvoering van het Nederlandse cultuurbeleid spelen lokale overheden een onmisbare rol.’

Dat er vanuit de regio’s zelf al diverse initiatieven van de grond komen, blijkt uit de beschrijving van een aantal regiohubs in de filmsector en een onderzoek van adviesbureau DSP-groep naar de ontwikkeling van cultuurregio’s. Boekmanstichting-onderzoekers Maartje Goedhart and Thomas de Hoog gaan in op het belang van het verzamelen van data op regionaal en lokaal niveau. Regionale culturele identiteiten en voorzieningen bevinden zich in het hart van het culturele debat, maar wat weten we eigenlijk over cultuur in de regio? 

De nieuwe Boekman is nu verkrijgbaar via www.boekman.nl/tijdschriften. Vanaf deze week ligt het tijdschrift bij de abonnees op de mat! De coverillustratie is gemaakt door Tsjisse Talsma.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

one of our members

Members of Culture Press co-own our cooperative for a small monthly or annual fee, and may also contribute content to the site when appropriate. For members with an institutional membership, we offer the possibility of posting their press releases unabridged. Also want to become a member? You can. Please visit this pageView Author posts

Small Membership
175 / 12 Maanden
Especially for organisations with a turnover or grant of less than 250,000 per year.
No annoying banners
A premium newsletter
5 trial newsletter subscriptions
All our podcasts
Have your say on our policies
Insight into finances
Exclusive archives
Posting press releases yourself
Own mastodon account on our instance
Large Membership
360 / Jaar
Voor culturele organisaties
No annoying banners
A premium newsletter
10 trial newsletter subscriptions
All our podcasts
Participate
Insight into finances
Exclusive archives
Posting press releases yourself
Own mastodon account on our instance
Collaboration
Private Membership
50 / Jaar
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Have your say on our policies
Insight into finances
Exclusive archives
Own mastodon account on our instance
en_GBEnglish (UK)