Aller au contenu

Les conseils sont ici. Que se passera-t-il dans la culture subventionnée néerlandaise au cours des quatre prochaines années ?

Il s'agit de l'enregistrement de la présentation :

Et voici le texte intégral du communiqué de presse. Des précisions suivent, mais nous lirons d'abord.

Plus de place pour l'innovation et la culture en dehors des provinces de la Randstad 04-06-2020 | 14:00 | La Haye

De Raad voor Cultuur adviseert om meer instellingen met vernieuwend cultuuraanbod en instellingen van buiten de Randstadprovincies de kans te geven op een plek in de culturele basisinfrastructuur (BIS). Vandaag brengt de raad advies uit over jaarlijks bijna 200 miljoen euro aan cultuursubsidies voor de komende vier jaar. Bijna de helft van de voorgestelde instellingen is nieuw in de BIS. Veertig procent bevindt zich buiten de Randstad. De raad meent hiermee een balans te hebben gevonden tussen continuïteit, artistieke kwaliteit, vernieuwing en verbreding. Het advies is aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW).

Naast instellingen en festivals op het gebied van opera, dans, toneel, klassieke muziekorkesten en beeldende kunst, zijn er vanaf begin volgend jaar ook subsidies voor urban, popmuziek, musical, muziekensembles, e-culture, regionale musea en ontwerp. Daarmee wordt een breder publiek bereikt. Vanuit de provincies werden twaalf regionale musea voorgedragen. Zij krijgen jaarlijks extra geld voor publieksactiviteiten. Ook is er ruimte voor cultuureducatie, talentontwikkeling, ontwikkeling van diverse genres en reflectie en debat.

Begin februari ontving de raad de aanvragen van 220 culturele instellingen verspreid door heel Nederland. In totaal kregen 107 instellingen een positief advies, waar voor 43 van hen nog wel extra voorwaarden aan zijn verbonden. Zij krijgen tot medio volgend jaar de tijd om daar aan te voldoen. Acht instellingen met een voorlopig negatief advies krijgen alsnog de kans om voor 1 november aanstaande hun plannen aan te vullen of te verduidelijken. Als deze plannen in tweede instantie alsnog voldoende zijn, komt het totaal aantal instellingen in de BIS uiteindelijk uit op 115.

Naast artistieke kwaliteit werd ook de wijze waarop de instellingen praktisch invulling geven aan codes rond goed bestuur, fair practice en diversiteit en inclusie meegewogen. Daar is volgens de raad – positieve uitzonderingen daargelaten – nog een wereld te winnen. Wat de toepassing van de codes betreft adviseert de raad om over twee jaar opnieuw de balans op te maken.

De raad heeft bewust gekozen om ondanks de coronacrisis de advisering door te zetten. Dit om instellingen houvast te bieden in onzekere tijden. De raad wil zo bereiken dat de voorgenomen vernieuwing en verbreding van het cultuurbestel doorgaat. De raad vertrouwt op de weerbaarheid en wendbaarheid van de geselecteerde instellingen en verwacht dat zij op basis van hun artistiek-inhoudelijke kwaliteit innovatief kunnen inspelen op de veranderende situatie.

Op Prinsjesdag maakt de minister haar besluit over toekenning van de subsidies voor de komende vier jaar bekend. Onlangs deelde zij mee dat zij het advies van de raad om de geselecteerde instellingen tot medio 2021 de tijd te geven hun plannen aan te passen overneemt. Zo kunnen zij rekening houden met verschillende scenario’s als gevolg van corona. De raad zal dan beoordelen of dit tot gewijzigde monitoringsafspraken moet leiden. De komende maanden zal de raad samen met het ministerie, ondersteunende instellingen en stedelijke regio´s werken aan de innovatie en transitie van de culturele sector.

Culturelebasisinfrastructuur20212024

Notre premier commentaire :

La BRI est morte, vive les marionnettes !

 

Wijbrand Schaap

Journaliste culturel depuis 1996. A travaillé comme critique de théâtre, chroniqueur et reporter pour Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad, Parool et des journaux régionaux par l'intermédiaire d'Associated Press Services. Interviews pour TheaterMaker, Theatererkrant Magazine, Ons Erfdeel, Boekman. Auteur de podcasts, il aime expérimenter les nouveaux médias. Culture Press est l'enfant que j'ai mis au monde en 2009. Partenaire de vie de Suzanne Brink Colocataire d'Edje, Fonzie et Rufus. Cherche et trouve-moi sur Mastodon.Voir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais