Meteen naar de inhoud

Noodkreet theaterschool Roosendaal op valreep, Kunstplaats Veenendaal geschrapt. Kortingsnieuws uit alle regio’s

(..) De Jeugdtheaterschool Roosendaal ontving in 2010 en 2011 een projectsubsidie van 36.779 euro van de gemeente. De school vervult ook een regiofunctie. Van de 330 leerlingen komt veertig procent uit de omliggende dorpen. Het voorstel is de subsidie per 1 januari te beëindigen. Pas deze week is dat kennelijk bij de directie van Hofplein doorgedrongen. Die startte meteen een wanhoops- en slotoffensief. (..)
[Wethouder] “Dat zal donderdag blijken. Het is aan de raad. Omgerekend krijgt een leerling van de theaterschool dit jaar 100 euro subsidie. Vergeleken met een kind dat voetbalt of bij de scouts zit is dat heel veel, want die krijgen maar een tientje per jaar.” (..)

Bron: BN DeStem 09 nov 11

(..) De wet is een gedrocht. Wie immers kan uitleggen dat de schenking voor een instrument voor een fanfareorkest anders behandeld dient te worden dan de schenking aan het Concertgebouworkest ?
Het is volkomen terecht dat de Kamer de grootst mogelijke moeite heeft met de wet, die de overheid 16 miljoen euro per jaar zou gaan kosten. Waarom deze wet, als het kabinet er ook voor had kunnen kiezen de BTW op podiumkunsten niet te verhogen ? (..)

Bron: Trouw 09 nov 11

De Kunstplaats aan de Zuivelstraat wordt niet gehandhaafd. (..) De vijftien kunstenaars moeten uiterlijk 1 december volgend jaar hun atelier uit. Hoe het verder moet weten de kunstenaars niet. (..)
September 2003 werd de Kunstplaats officieel geopend. Volgens wethouder Arianne Hollander heeft de gemeente geen financiële middelen om het gebouw open te houden, het wordt gesloopt. (..)
“Het kost de gemeente per saldo niets, het is gewoon een kraakpand.” (..)
Grimberg van de lokale Stichting Kunst Aktief verwijst naar de door de raad vastgestelde cultuurnota waarin met nadruk wordt gezegd dat kunstenaars een werkplek moeten hebben. (..)

Bron: Veenendaalse Krant 09 nov 11

..) Ook de muziekverenigingen ULTO uit Winssen, NAG uit Weurt, K&V uit Beuningen, Music4All, Vita Nuova, Vision, OBK, Bronzen Stemmen, Genoot, Surprise, dansgroep Brigida en toneelclub Plankenkoorts mogen blij zijn. Hun subsidie wordt niet geschrapt. (..)

Bron: De Gelderlander 09 nov 11

Cultuurhuis CODA in Apeldoorn gaat 45 banen schrappen. Dat is het gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. Het CODA, met een bibliotheek, museum en archief- en kenniscentrum onder één dak, moet 1,3 miljoen euro inleveren. (..)

Bron: Omroep Gelderland 08 nov 11

Door de bezuinigingen verliezen in 2013 in Amsterdam zo’n vijftig culturele instellingen hun subsidie. Ook zal de gemeente, die 10 miljoen op kunst en cultuur bezuinigt, cultuurpanden verkopen. (..)
In de Hoofdlijnennotitie staat dat dertien instellingen van onmisbaar belang zijn voor de uitstraling van Amsterdam. Toch moeten ook zij – waaronder het Stedelijk en Toneelgroep Amsterdam – gezamenlijk 6,5 miljoen inleveren. Er moet op een andere manier geld worden gegenereerd (..).
Behalve voor de grote gezelschappen en podia zijn er nog zestien plekken beschikbaar die door de gemeente worden gesubsidieerd, zoals een danswerkplaats en een theaterproductiehuis. Ook zet [de wethouder] in op culturele instellingen met een buurtfunctie (..).
Dan is er nog 13,6 miljoen over voor de kleinere culturele spelers. ‘In die vrije ruimte wordt de concurrentie groter; ook omdat het huidige kabinet veel Amsterdamse instellingen hard treft. Bij de kleinere wordt het echt dringen,’ (..).
Om meer geld vrij te krijgen onderzoekt de gemeente of het een aantal van haar 29 cultuurpanden kan verkopen. Panden die de gemeente in bezit heeft, zijn onder meer het Marionnettentheater, de Engelenbak en het Rozentheater. (..)
Het [Amsterdam Uitburo] levert een half miljoen in en wordt ondergebracht bij citymarketing. (..)

>Bron: Parool 09 nov 11

 

Vandaag heeft het ministerie van OCW de frictiekostenregeling gepubliceerd. Hierin staat in welke gevallen culturele instellingen die nu opgenomen zijn in de Basisinfrastructuur en vanaf 2013 geen subsidie meer ontvangen aanspraak kunnen maken op geld om reeds aangegane verplichtingen af te bouwen. Afhankelijk van hoe lang een culturele instelling structurele subsidie ontvangt word er in de regel 2 tot 4 maanden subsidie uitgekeerd. Dit is volgens het Ministerie van OCW ongeveer gelijk aan hoe in het verleden met frictiekosten is omgegaan. Voor instellingen met een B3-status gaat maatwerk gelden, de reden hiervoor is de bijzondere arbeidsrechterlijke positie van het personeel dat bij deze instellingen in dienst is. In de toelichting worden instellingen gewaarschuwd dat subsidie steeds voor vier jaar wordt verstrekt en er niet gerekend kan worden op een soortgelijke regeling bij het ingaan van een volgende beleidsperiode. Regeling frictie- en transitiekosten*.

Bron: Cultuurbeleid.nl 02 nov 11

 

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de Nederlandse orkesten zijn door FNV KIEM en de Nederlandse Toonkunstenaarsbond afgebroken. Als gevolg daarvan dreigen nu acties. De werkgevers accepteren het voorstel van de vakbonden niet om de bestaande cao Nederlandse Orkesten ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2012. Als gevolg van de bezuinigingen door staatssecretaris Zijlstra van OCW zullen ongeveer 450 musici hun baan verliezen. De bonden maken zich hard voor een goede afvloeiingsregeling maar de werkgevers willen niet garanderen dat de huidige wachtgeldregeling opgenomen wordt in een nieuwe cao.

bron: Cultuurbeleid.nl 31 okt 11

 

“De Tweede Kamer heeft kritiek op de Geefwet van staatssecretaris Frans Weekers van Financien, die een fiscaal steuntje in de rug moet geven aan de cultuursector. Zo vindt de PVV dat het fiscale voordeel op giften aan culturele instellingen moet verdwijnen. De oppositiepartijen noemen de Geefwet een doekje voor het bloeden omdat het kabinet fors snijdt in subsidies aan de cultuur-sector en de btw heeft verhoogd.”

Bron: GoudenBergen 03 nov 11

 

Cultureel ondernemerschap kan mooie dingen opleveren. Ernst Veen, die in de hoofdstad De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam als nieuwe tentoonstellingsruimten tot grote bloei bracht, is er een succesvol voorbeeld van.
Gisteren beklaagde hij zich in Trouw dat hij ondanks dat succes toch twee ton subsidie moet inleveren op de exploitatiekosten van De Nieuwe Kerk, tien procent van de begroting. En nee, hoe succesvol hij in het genereren van sponsorgelden ook is geweest, die twee ton is niet zo maar gevonden. (..)
Het Nederlands Philharmonisch Orkest kan volgens de staatssecretaris de concerttaak van Holland Symfonia overnemen. En passant is er dus toch alsnog één orkest wegbezuinigd en raakt de met veel overheidsgeld gerenoveerde Haarlemse Philharmonie zijn voornaamste bespeler kwijt. Kapitaalvernietiging heet dat.

bron: Trouw 01 nov 11

 

Breda

(..) De gemeente wil anderhalf miljoen euro bezuinigen op het Breda’s Museum. Het museum moet kijken of het nog wel in staat is de huidige invulling van het gebouw te bekostigen. Ook moet het de mogelijkheden tot een fusie met het Noord-Brabants Museum verder verkennen.
Als het aan de Stichting Cultuurbeleid Breda’s Museum ligt, dat eigenaren van de collecties vertegenwoordigt, blijft de instelling zelfstandig. Volgens de stichting heeft het museum daarvoor 950 duizend euro structurele subsidie nodig. Bijna 45 procent van de begroting zou dan komen uit eigen inkomsten.

[N-Br] Zundert – 09 nov 11
(..) Het bestuur van het Van GoghHuis had de gemeente om een structurele bijdrage van 75.000 euro gevraagd, omdat het anders de deuren niet langer open zou kunnen houden.
Volgens een eerdere afspraak zou het museum slechts een eenmalige projectsubsidie van 375.000 euro krijgen voor de exploitatie, en daarna zichzelf bedruipen, maar eind vorig jaar trok het bestuur opnieuw aan de bel bij de gemeente. (..)
Een van de redenen is de economische malaise, waardoor het veel moeilijker is om sponsors te vinden. (..)

 

 

(..)  Ook directeur Huib Tijssens van Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht ziet de geldstroom afnemen. De jaarlijkse gemeentesubsidie van 20.000 euro zal de komende vier jaar afgebouwd moeten worden naar nul.  (..)

Bron: Dichtbij t Gooi

De ontwikkeling van de Waerdse Tempel in Heerhugowaard als regionale popvoorziening is niet realistisch. Dit is de conclusie van adviesbureau BMC    (..).

Uit het onderzoek blijkt dat een voorziening met een capaciteit van 500 tot 600 bezoekers voldoende is. “De Waerdse Tempel is gewoon veel te groot”   (..)

De Waerdse Tempel sluit per januari 2012 de deuren.    (..)

[wethouder] ” Het is erg jammer dat een regionaal poppodium in de Waerdse Tempel niet haalbaar is. Nu is het aan Alkmaar om haar verantwoordelijkheid te nemen. ” (..) “De activiteiten die wel goed aanslaan kunnen we organiseren op andere plekken zoals in [kunst- en cultuurcentrum] Cool of [pop-en dance centrum] Kompleks.”

Bron: Dichtbij Alkmaar

 

Een meerderheid van de volksvertegenwoordiging in de Provinciale Staten staat achter de bezuiniging van twee miljoen euro op RTV Noord-Holland.   (..)

RTV Noord-Holland vindt dat de provincie zich niet aan gemaakte afspraken houdt, en het wettelijk niet toegestaan is om de subsidie tussentijds te verlagen.    (..)

Er wordt nu uitgekeken naar de uitspraak in een rechtszaak die loopt tussen de provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant. Ook daar wil de provincie bezuinigen op de regionale omroep.   (..)

Bron: radiofreak
Het muziekonderwijs in Cothen dreigt te verdwijnen omdat Wijk bij Duurstede, waar Cothen onder valt, ruim anderhalf miljoen euro moet bezuinigen.

Het komend jaar is er nog subsidie maar daarna moet de muziekschool zelf de broek ophouden, bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.   (..)

Bron: RTV Utrecht

 

Ede krijgt weer een kunstuitleen in cultureel centrum Cultura. Het Utrechtse bedrijf Artlease blaast het initiatief in januari nieuw leven in.   (..)

Per januari vestigt Artlease zich in Cultura en daarmee heeft Ede weer een eigen kunstverhuur. Eerder sloot het Centrum Beeldende Kunst Gelderland (CBKG) haar deuren vanwege financiële problemen. Dat kwam onder meer door het dichtdraaien van de subsidiekraan door de provincie Gelderland.    (..)

Bron: Edestad

 

(..) Door bezuinigingen dreigt de bibliotheek-op-wielen in veel dorpen te verdwijnen. De SP wil dat er een noodfonds komt waaruit de bus betaald wordt.  (..)   Verschillende kinderboekenschrijvers hebben zich deze week uitgesproken voor het behoud van de bibliobus.

Bron: Omroep Gelderland

 

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands