Meteen naar de inhoud

Advies gevraagd over aanvraag- en beoordelingsproces BIS 25-28

DIT IS EEN PERSBERICHT

Culturele organisaties met een klein of groot lidmaatschap kunnen hun persberichten onverkort door (laten) plaatsen op onze site. Ook meedoen? Word lid, als instelling.

De Raad voor Cultuur brengt naar verwachting in maart 2023 een advies uit aan staatssecretaris Uslu (OCW) over het aanvraag- en beoordelingsproces voor de Culturele basisinfrastructuur in de periode 2025-2028 (BIS 25-28). De staatssecretaris heeft hier om gevraagd. Om tot het advies te komen heeft de raad onder meer een tijdelijke commissie aangesteld voor het deel van haar adviesvraag dat gaat over de positionering van de zogeheten ‘sectorbrede ondersteunende instellingen’.

Adviesvraag

Zoals al eerder bekendgemaakt, benadrukt de staatssecretaris in haar adviesaanvraag dat zij de opzet en de functies van de BIS-regeling voor de komende periode niet wil veranderen.

Wel vraagt de staatssecretaris om advies over de aanvraagprocedure en het beoordelingsproces. Ze verzoekt de raad om in het advies zorg te dragen voor een goed evenwicht tussen voorwaarden, criteria en administratieve lasten voor de culturele instellingen en om daarbij oog te hebben voor de samenhang met subsidiëring door andere overheden. Ook vraagt ze haar te adviseren over aanscherping van de toetsing van de drie gedragscodes over governance, fair practice en diversiteit en inclusie.

Sectorbrede ondersteunende instellingen

Een van de vragen aan de raad focust zich op de positionering en de wijze van beoordeling en monitoring van de zogenoemde ‘sectorbrede ondersteunende instellingen’ in de BIS. Deze instellingen hebben de functie om onder meer de sector te ondersteunen op terreinen als digitalisering, cultuureducatie, cultuurparticipatie, internationaal cultuurbeleid, onderzoek en ondernemerschap.

Voor de beantwoording van deze specifieke vraag stelt de raad een tijdelijke commissie in, die hier met een frisse blik naar gaat kijken. Deze bestaat uit Titia Bredée en Ryclef Rienstra. De eerste is directeur van Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs), heeft een brede kennis van het onderwijsveld en de werkgebieden van de ondersteunende instellingen en treedt op als voorzitter. De tweede was onder meer directeur van het Filmfonds en VandenEnde Foundation en heeft brede ervaring met advisering in en over de culturele sector. De tijdelijke commissie gaat de komende weken met de sectorbrede instellingen en belanghebbenden uit het veld in gesprek. De raad neemt de uitkomsten hiervan mee in het advies over de BIS 25-28.

Vervolg

In maart 2023 verschijnt het advies van de raad. Naar verwachting zal de staatssecretaris eind 2023 de aanvraagprocedure voor BIS 25-28 openstellen. Via de BIS-regeling verdeelt het Rijk jaarlijks in totaal meer dan 400 miljoen euro aan cultuursubsidies.

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5 / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36 / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands