Voor minimaal 10.000 euro en veel kunstliefde recht op ongevraagd advies aan Holland Festival #hf10

Dit verhaal lees je gratis. Als je lid word, lees je meer, en kunnen wij overleven.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

 Wij van de pers doen het gratis, maar mensen met echt veel geld kunnen het kopen: het recht op ongevraagd advies aan het Holland Festival. Vandaag maakte het festival bekend dat er een Board of Governors is benoemd. Mensen met geld die dat graag in topcultuur steken. Een novum voor Nederland.

We hebben de namen: G.J. van den Bergh en C. van den Bergh-Raat, W. Bröcker, Ton en Maya Meijer-Bergmans, Irina en Marcel van Poecke, A. Ruijs en M. Ruijs-van Haaften, Sylvia Tóth, Françoise van Rappard-Wanninkhof, Elise Wessels-van Houdt en de zittende bestuursleden Fleurie en Sanders maken sinds deze editie van het Holland Festival deel uit van de Board of Governors. Zij vormen zo de voorhoede van een mecenaatsraad, die uiteindelijk uit 20 personen zal bestaan.

Deze Board of Governors steekt geld in het festival, krijgt het recht op ongevraagd advies en mag twee leden benoemen van de benoemingscommissie die nieuwe bestuursleden aanstelt. Leden verbinden zich voor minimaal 5 jaar aan het festival en beloven ook voor die periode een vast bedrag van minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro in het festival te steken.

De volledige tekst van het persbericht is hier:

De Board of Governors bindt particulieren op een bijzondere manier aan het Holland Festival. Het gaat om liefhebbers van kunst en cultuur die met hun ervaring, inzicht en betrokkenheid een bijdrage kunnen leveren aan het strategische beleid van het festival. Kennis van en affiniteit met de internationale podiumkunsten en de culturele infrastructuur zijn vereist om tot de Board te kunnen toetreden. De Board of Governors gaat van start met tien personen; er is plaats voor 20 – 25 deelnemers.Leden van de Board of Governors hebben rechten en plichten. De Board heeft het recht om directie en het bestuur van het Holland Festival gevraagd en ongevraagd van advies te  dienen. Deze adviezen zijn gericht op de ontwikkeling en de realisatie van de zakelijke en artistieke ambities van het festival op middellange en lange termijn. Tevens heeft de Board indirect invloed op de benoeming van bestuursleden. De Board heeft namelijk het recht om twee leden van de benoemingscommissie te benoemen. Leden van de Board ondersteunen het Holland Festival minimaal vijf jaar met een substantiële schenking. Dankzij deze schenkingen kan het Holland Festival vaker het initiatief nemen voor grote internationale coproducties, waarvoor het huidige budget slechts beperkt toereikend is.
Het huidige budget van het Holland Festival is opgebouwd uit subsidies van het Ministerie van OCW en de Gemeente Amsterdam, uit publieksinkomsten (kaartverkoop, merchandising), inkomsten uit sponsoring en fondsen, en giften van particulieren.

Reblog this post [with Zemanta]
Goed geschreven? Met een ´like´ betaal je Facebook. Ik zou het prachtig vinden als je Cultuurpers een donatie deed.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Dit verhaal lees je gratis. Beloon het met een kleine donatie.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Comments are closed.