Het kwam als een schok die nog steeds niet helemaal is uitgewerkt. Haf september kregen tientallen kunstinstellingen een brief van de Staatssecretaris van Cultuur, met daarin de mededeling dat ze de subsidie die ze dachten te krijgen voor projecten tot 31 december 2012 konden gaan gebruiken voor ontslagprocedures, het met verlies verkopen van vastgoed en rechtszaken van het personeel tegen hun noodgedwongen harde beleid. Daarmee dwingt Zijlstra deze instellingen om afspraken die ze eerder met het ministerie hebben gemaakt te schenden. We berichtten hier uitvoerig over.

Zijlstra heeft inmiddels de kamervragen bantwoord en wat wij voorspelden is waar: de kamer heeft tijdens de behandeling van de brief op 27 juni zitten dutten. Hadden ze toen alarm geslagen, was er wellicht nog iets aan te doen geweest. Nu staat de kamer voor een voldongen feit. Zo ziet het ‘eigen schuld, dikke bult’ er in Zijlstrataal uit:

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

‘De Kamer is hier over geïnformeerd in de brief Meer dan kwaliteit (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 820, nr. 1), die op 27 juni met uw Kamer is besproken: “Overigens kan met deze instellingen desgewenst ook worden gekomen tot afspraken om de subsidie voor het restant van de periode 2009-2012 aan te wenden voor een geleidelijke afbouw van hun gesubsidieerde activiteiten. Op die manier kunnen frictiekosten na 2012 worden voorkomen, of zo veel mogelijk worden beperkt.” Ook in mijn brief van 25 augustus (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 32 820, nr. 42) heb ik uw Kamer meegedeeld dat deze instellingen in september worden bericht. ‘

Het hele epistel vindt u hier.

Klik om toegang te krijgen tot beantwoording-kamervragen-over-brief-aan-culturele-instellingen.pdf

1 REACTIE

  1. Wat wellicht bewijst dat het NL gedoogkabinet niet alleen bestaat uit CDA,VVD,PVV, maar misschien dan ook uit de gehele oppositie…. (nou ja, oppositie…)….. wordt zo straks lastig stem uitbrengen…. iemand een tip op wie?

Comments are closed.