The story continues. Op 1 juli werd de BTW-verhoging van kracht, op 8 juli citeerde NRC Halbe Zijlstra dat ‘het  niet de meest voldragen regeling’ van dit kabinet was, woorden die hij later nuanceerde tijdens kamervragen. Eind augustus kwam het Berenschot-rapport naar buiten met schrikbarende cijfers: de BTW-verhoging zou Nederland voornamelijk geld kosten in plaats van opleveren.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Binnenhof TV

Intussen werkten het Muziek Centrum Nederland en het Theater Instituut Nederland naarstig aan de afwerking van de eerste Podiumpeiler.

Dit rapport biedt een aantal overzichtelijke cijfers over de sector in 2009: in totaal hebben de podiumkunsten € 621 miljoen aan subsidies ontvangen van Rijk, provincies en gemeenten. Hiervan was € 333 miljoen (52%) afkomstig van gemeenten, € 264 miljoen (44%) van het Rijk en € 24 miljoen (4%) van de provincies.

Ook kun je lezen dat de podiumkunsten het Rijk in 2009 €600 miljoen kostte, maar €900 miljoen heeft opgeleverd. Tel uit je winst. Aangezien de twee instituten worden opgeheven, zullen er geen cijfers worden gepubliceerd over latere jaren.

Goed. We zijn weer twee maanden verder. Naar aanleiding van kamervragen over de tegenvallende kaartverkoop in de podiumkunstensector heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) nu aangegeven dat er geen aanleiding is om de verhoging terug te draaien. Hij vindt de periode vanaf 1 juli te kort om conclusies te trekken.

Wel zal zijn ministerie de sector nauwkeurig gaan monitoren om de veranderingen over langere tijd te kunnen optekenen. In die zin neemt hij dus de functie van het MCN en TIN over. De verhoging is ingesteld om het begrotingstekort te verkleinen. Mocht blijken dat de verhoging juist zorgt voor tegenvallende resultaten, zegt Weekers, dan buigt het ministerie zich wellicht over aanvullende maatregelen.

Foto bovenaan:
Scroll naar top