De gezamenlijke openbare bibliotheken in Nederland hebben TNO gevraagd om onderzoek te doen naar de omvang en kosten van digitale collecties tussen 2012 en 2016. Staatssecretaris van cultuur, , voert overleg met de provincies en gemeenten over de aanpassing van de bibliotheekwetgeving. In die wet wordt ook bepaald hoeveel de inkoop van digitale (e-books en muziek) kost. Om de gesprekken goed te kunnen voeren, wilden de bibliotheken inzicht krijgen in hoe groot de digitale collectie van bibliotheken wordt en wat dat kost.

TNO concludeert nu in het onderzoek, dat bij digitalisering van de collectie de totale media-uitgaven van bibliotheken aanzienlijk lager zijn. Voordeel van digitalisering van de collectie is, dat bibliotheken een veel breder aanbod hebben en een breder kunnen bereiken. Lagere kosten zijn vooral het gevolg van efficiencyvoordelen door centrale inkoop en uitleen. Een e-book kan bijvoorbeeld veel vaker worden uitgeleend dan een ‘gewoon boek’. Het kan immers door álle bibliotheekleden worden geleend, in plaats van alleen door de van een lokale bibliotheek. Ook kan een e-book voor een veel lagere prijs worden ingekocht dan een gewoon boek. Daarom noemt TNO het digitale scenario een ‘meer-lezen scenario’. En de bibliotheken hopen dat de vier miljoen gebruikers niet alleen gebruik kunnen maken van een goede digitale infrastructuur, maar ook dat ze meer gaan lezen. Bibliotheek.nl, waar alle openbare bibliotheken in het land onder vallen, hoopt dat het rapport bijdraagt aan een goede besluitvorming over de bekostiging van de digitalisering van de collectie. En óók dat het lezen de komende jaren kan worden bevorderd, omdat bibliotheken kunnen inspelen op de toenemende vraag naar-books en andere ‘digitale content’.

Foto bovenaan:

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:
Scroll naar top