Meteen naar de inhoud

Kunstvakhogescholen moeten meer samenwerken en krijgen “geheel of gedeeltelijk” hetzelfde budget

Op 5 juli kwam de HBO-raad met een sectorplan voor het kunstvakonderwijs. In navolging van het rapport van de comissie Dijkgraaf en van de commissie Brinkman werd geconcludeerd dat de autonome opleidingen beeldende kunst de instroom van eerstejaars studenten gaan beperken met 25%, de conservatoria met richting klassiek en jazz met 10%, en de rest met 20%. Dit moet gerealiseerd worden in een periode van vier jaar. Het doel van de beperking is de focus op toptalent.

Halbe Zijlstra

Afgelopen maandag, 24 oktober, gaf Halbe Zijlstra zijn beleidsreactie op het sectorplan in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft hij ook zijn mening over de arbeidsmarktmogelijkheden van creatieve MBO-opleidingen en een reactie op de motie van Van der Ham over de postacademische instellingen. Zijlstra’s conclusies worden hier samengevat:

A) HBO kunstvakopleidingen

Zijlstra is het eens met de doelstellingen van de HBO-raad, het speelt immers goed in op de “geluiden uit de samenleving”.  Maar hij wenst een scherpere profilering van het plan. Voor 1 april 2012 moet de raad komen met een plan van aanpak, zodat nog voor de zomer prestatieafspraken met de instellingen gemaakt kunnen worden. Hij stelt voor dat er meer samenwerking komt tussen de hogescholen en dat er nagedacht wordt over zwaartepunten. Hij is bereid om de vrijgekomen financiële middelen door een kleinere instroom “geheel of gedeeltelijk” te herinvesteren, afhankelijk van de kwaliteit.

B) creatieve MBO opleidingen

Volgens een CBS-rapport (over de arbeidsmarktpositie van kunstenaars) dat binnenkort uitkomt ligt het percentage afgestudeerde MBO-ers in creatieve beroepen die in 2007 een uitkering ontvingen lager dan het gemiddelde van het gehele MBO. Toch heeft het kabinet besloten het aanbod van creatieve MBO-opleidingen te reguleren. Resultaten verschijnen in december 2011.

C)  postacademische instellingen

Het besluit over de sluiting van de postacademische intellingen blijft staan. Alleen voor de sector beeldende kunst komt er een overgangsregeling. Vanuit de BIS krijgen de instellingen vier jaar lang een bedrag van 2,5 miljoen euro voor minimaal 50 plekken.

BRON: Rijksoverheid

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur