Tropenmuseum door internationale contacten beetje exotisch

(..) „Het Tropenmuseum lijkt nog een issue voor politiek Den Haag, maar over de bibliotheekservice en het theater hoor ik niets.” Van overheveling naar subsidie door het ministerie van OCW lijkt geen sprake te zijn. Ook Heemskerk vraagt zich af of staatssecretaris Knapen voldoende zicht heeft op het belang van de . „De bibliotheek­service van het KIT documenteert al jarenlang allerlei onderzoeken op het gebied van ontwikkelings-samenwerking. Die informatie leveren we aan organisaties zoals ICCO en Oxfam. Zij zouden dan voortaan allemaal afzonderlijk een documentatie­centrum bij moeten houden. Stel je voor wat een informatie en arbeid er dan verloren gaan.”

Heemskerk meent dat de bibliotheek een sleutelrol vervult in internationale informatiestromen. „Een voorbeeld van onze internationale functie is de aanleg van een informatienetwerk voor artsen in Afrika, zodat er overal toegang is tot betrouwbare medische informatie. Op die manier zijn we een inherent onderdeel van ontwikkelingssamenwerking en zou Knapen met een gerust hart in ons kunnen investeren. We zijn geen liefdadigheidsinstelling, maar werken bij zo’n project met kostendekkende tarieven. Daarbij speelt een gezond eigenbelang mee en stellen we ons commercieel op.”
Schenk en Heemskerk denken niet dat het mogelijk is om zonder subsidie de kerntaken van en bibliotheek te blijven vervullen. (..)
Van een museum en een bibliotheek kan niet hetzelfde verwacht worden als van een puur commerciële instelling (..).

„Sinds 2005 werken we met het KIT samen op terreinen als automatisering van bibliotheken en het opzetten van infrastructuur voor elektronisch publiceren voor het hele Afrikaanse continent. Bovendien is het dankzij de publiek-private samenwerking met belangrijke uitgeverijen dat het KIT onze universiteiten toegang verschaft tot onlinedatabanken met belangrijke informatie op vooral medisch gebied.”

Bron: Reformatorisch Dagblad    25 nov 11

Breda ontvangt ruim twee miljoen euro van EU

(..) Grootste bedrag, 1,6 miljoen euro, is bedoeld voor de opbouw van het kennisnetwerk op het gebied van de beeldcultuur. (..) Breda, die is aangesteld als Europees projecttrekker, gaat met Engeland, België en Frankrijk informatie en kennis uitwisselen over zaken als creatief ondernemerschap, over de organisatie van festivals, fondsenwerving enzovoort. Dat, en samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld de programmering van festivals, moet in Breda de beeldcultuursector beter op de kaart zetten. (..)

Bron: BNDeStem    25 nov 11

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Anton Corbijn investeert in cultuur Den Haag

Anton Corbijn gaat zich inzetten voor en cultuur in Den Haag. Met zijn nieuwe Haagsche Bluf Fonds wil de fotograaf het kunstklimaat in de stad stimuleren. Dat heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat Corbijn voorzag van 75 duizend euro startkapitaal, vrijdag laten weten.
De hofstad bezuinigt volgend jaar 35 miljoen euro op cultuur. (..)
De projecten die aanspraak kunnen maken op het fonds van de 56-jarige Corbijn moeten zich bij voorkeur richten op , en niet op instellingen die al in grote mate door de overheid worden gesteund. (..)

Bron: Nieuws.nl    25 nov 11

Maastricht – Theater aan het Vrijthof: gevolgen -verhoging vallen mee

(..) Het Maastrichtse theater houdt daarmee stand tegen de landelijke trend en scoort vooralsnog beter dan het landelijk gemiddelde: een daling van het bezoekersaantal van ‘slechts’ 8 procent in plaats van 15 procent, becijfert het college. (..)

Bron: Dichtbij.nl    25 nov 11

Foto bovenaan:
Scroll naar top