Meteen naar de inhoud

Kortingsnieuwtjes: mes in websites overheid en actie voor Metropole orkest

Donner Zet Mes In Websites Rijksoverheid

De ministeries beheren gezamenlijk bijna 400 websites, waarvan het merendeel niet aan officiële eisen van toegankelijkheid voldoet. Minister Donner wil eerst een sanering. (..)
De gemeenten, waarvan slechts 2 procent volledig aan de webrichtlijnen voldoet, hebben tot eind 2012 om aan het laagste niveau te voldoen en nog twee jaar daarna om volledig te voldoen aan de webrichtiljnen.

Bron: BinnenlandsBestuur 14 nov 11

 

Amersfoorts Cultuurfonds van start

Vijf inwoners van Amersfoort hebben het Amersfoorts Cultuurfonds opgezet bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Vanaf zaterdag 19 november is het voor inwoners van de regio Amersfoort mogelijk om te doneren aan het fonds. Het Amersfoort Cultuurfonds wil culturele en kunstzinnige initiatieven ondersteunen.

Bron: Cultuurbeleid.nl 15 nov 11

Zeeland – Cultuur vergt scherpe keuzes

Ondanks dat er fors zal moeten worden bezuinigd, hecht het provinciebestuur aan een vol- en hoogwaardig cultuuraanbod in Zeeland. (..)
De [provinciale cultuur-] nota wordt in de loop van 2012 opgesteld. Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur) heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd dat de cultuursector rekening moet houden met stevige bezuinigingen. (..)
Zo vinden Gedeputeerde Staten het niet per se noodzakelijk dat alles binnen de provinciegrenzen aanwezig moet zijn. Het aanbod in de omringende provincies kan voorzien in dat wat in Zeeland wordt gemist ,,Om deze zelfde reden vinden wij het evenmin noodzakelijk dat iedere Zeeuwse regio een compleet cultureel voorzieningenniveau heeft.” (..)
Om de bezuinigingen zo veel mogelijk te kunnen opvangen, zet het provinciebestuur in op nog meer samenwerking en afstemming met andere partijen, zoals met de gemeenten via de ‘regioarrangementen’. Er worden ook extra inspanningen gedaan om meer Europese subsidies los te krijgen. Verder zullen culturele organisaties samenwerking moeten zoeken, vooral achter de schermen, om efficiënter te werken. Zij dienen ook op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten (cultureel ondernemerschap). De provincie wil daarnaast kijken naar andere mogelijkheden van samenwerking tussen cultuur en private partijen.

Bron: BNDeStem 15 nov 11

Muziekensembles zwaar gedupeerd door nieuw beleid Fonds Podiumkunsten

(..) Doordat de meeste ensembles niet in de buurt komen van het maximum subsidiabele aantal van 80 concerten, zal het nieuwe beleid voor velen erg negatief uitpakken. Ook de meest toonaangevende ensembles worden niet gespaard, en zien kortingen tegemoet van enkele tonnen tot 75%.
In zijn algemeenheid heeft het Fonds ervoor gekozen om de muzieksector extra zwaar aan te slaan bij zijn toch al zeer grote bezuinigingsopdracht. De ensembles gaan er 45% op achteruit, een disproportionele korting die de sector zeer hard zal raken. (..)

Bron: Ver.Ned. MuziekEnsembles 08 nov 11

 

Artiesten steunen Metropole Orkest met single

Glennis Grace, Leonie Meijer, Ruth Jacott, Karin Bloemen en Felix Maginn van Moke nemen samen een single op voor het Metropole Orkest. Met de single vragen de artiesten aandacht voor het orkest, dat binnenkort geen subsidie meer ontvangt van de overheid. (..)
Zonder subsidie van de overheid is het bestaan van het Metropole Orkest onzeker. Het orkest, dat bestaat uit meer dan vijftig muzikanten, werkt veel samen met artiesten uit binnen- en buitenland. (..)

Bron: NLTracks 15 nov 11

Amsterdam-West – Fijnhouttheater dicht na subsidiestop

Het Fijnhout in West moet dicht. Nu het zeker is dat het cultuur- en buurtcentrum niet langer kan rekenen op subsidie, kunnen zij het financieel niet meer aan. Vanaf 1 januari is het afgelopen. (..)
De exploitatiesub­si­die vanuit Stads­deel West stopt, waardoor het cen­trum voor theater-, media en kunst– en cultuure­d­u­catie niet langer rendabel is. (..)

Bron: AT5

Amsterdam bezuinigt op cultuur; cultuureducatie ontzien

Amsterdam bezuinigt ingrijpend op cultuur, maar ontziet het programma cultuureducatie. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2013-2016. Het streven blijft dat alle Amsterdamse basisschoolleerlingen drie uur cultuureducatie per week krijgen. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt in ieder geval één uur per week muziekles op school mogelijk gemaakt. Ook kiest Amsterdam voor het jeugdtheater, culturele instellingen met een buurtfunctie en het in stand houden van productiehuizen. In de bijlage van de hoofdlijnen is een evaluatie door Oberon van het cultuureducatiestelsel in Amsterdam toegevoegd.

Bron: Cultuurnetwerk.nl 14 nov 11

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur