Foto: De Pers

Oppositie: laat kunstkortingen doorrekenen

(..) Het gaat om bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Het doel is inzichtelijk te maken hoe groot de totale bezuinigingen samen zijn en wat precies de gevolgen zullen zijn voor aanbod en werkgelegenheid. (..)
“Met dit verzoek willen we de politiek van de korte termijnagenda tegengaan. Goed beleid, ook bezuinigingsbeleid, houdt rekening met de effecten op de lange termijn.” Het kabinet bezuinigt fors op kunst en cultuur. Onder meer door bezuinigingen op de cultuursubsidies, de btw-verhoging, het afschaffen van de regeling cultureel beleggen en het afschaffen van de aparte inkomensregeling voor kunstenaars (WWIK). (..)
De initiatiefnemers vragen het CPB en het SCP inzichtelijk te maken wat het effect van de verschillende maatregelen is op de inkomsten van de overheid.
“Ik vrees dat dit kabinet zich met de kunstbezuinigingen verrekent op de onherstelbare schade voor het cultuurklimaat”, analyseert Peters. “Eenmaal afgebroken bouw je dat niet snel weer op. Als talentontwikkeling en experiment onderuit gaan, topkunstenaars en topgezelschappen naar het buitenland vertrekken en mecenassen niet over de brug komen dupeer je minstens een hele culturele generatie.”

Bron: De Gelderlander   14 nov 11

 

Tweederde van schoolklassen bezoekt museum

(..) Het onderzoek moest uitwijzen hoe meer kinderen naar musea getrokken kunnen worden en is uitgevoerd naar aanleiding van de wens van toenmalig minister Ronald Plasterk van Cultuur om musea gratis te maken voor kinderen. Dit plan sneuvelde toen bleek dat hieraan een prijskaartje hangt van 9 miljoen euro en dat het erg onzeker is of bij gratis toegang substantieel meer kinderen naar musea gaan.
De onderzoeksresultaten laten nog eens zien dat gratis toegang en ook gratis vervoer geen doorslaggevende rol spelen bij de keuze om een museum te bezoeken. (..)

Bron: De Telegraaf   14 nov 11

Het hele onderzoek is via deze link te lezen

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Redactie. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Redactie.