Een Belgische professor was zo goed de eigen inkomsten door podia uit de VS, het Verenigd Koninkrijk en te vergelijken; in alle drie     landen halen de gezelschappen zo’n 42% van hun budget zelf op. Ook herhaalt de innovatie-hoogleraar nog eens dat uit onderzoek blijkt dat  investeren in cultuur bijdraagt tot de economische welvaart .. een  wijsheid die in ons land van tafel is geveegd.

De centrale, landelijke bibliotheek voor e-books is bijvoorbeeld een sigaar uit eigen doos: het geld wordt uit het Gemeentefonds geplukt. Tevens lijkt onze staatssecretaris vergeten dat ook van e-books eerst de uitleenrechten moeten worden geregeld met de uitgevers.

Financiën heeft een nieuwe slag voor de musea bedacht. Zij zullen niet langer gebruik mogen maken van de vrijstellingsregeling op commerciële activiteiten zoals museum-shop of café. De regeling werd namelijk misbruikt door niet-culturele instanties .. (Snapt U het nog ?) Landelijk kan er sprake zijn van een miljoenen-aanslag.

De liggen het Maritiem Museum in Rotterdam zo zwaar op de maag, dat men overweegt hun grote trekpleister, museumschip de Buffel (uit 1868) af te stoten, want “als je dan heel eerlijk bent, dan moet je toegeven dat Buffel eigenlijk geen Rotterdamse geschiedenis heeft.” Ach natuurlijk .. het streek-eigene heeft voorrang in deze tijden ..

Museumpark Orientalis bij Nijmegen kan de her-start waarschijnlijk op haar buik schrijven. De Staatssecretaris steekt er geen cent van de gevraagde €6 miljoen in, de provincie alléén als het Rijk meedoet en het park zelf verwacht maximaal €2 miljoen uit sponsoring te kunnen ophalen. De staatssecretaris wist nog te melden dat de provincie Gelderland “bepaald niet armlastig” zou zijn (NUON-gelden). Het Museumpark bestaat grotendeels uit rijksmonumenten.

In de 2e Kamer deed het CDA via haar minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorzichtige poging de PVV tegen te spreken. Riep die partij eerder op tot verplicht 1/3 Nederlandse muziek op Radio2, en vonden zij de IKON te kritisch over hun partij, e.d. zaken meer. De minister sprak “Wij kunnen niet vanuit Den Haag met emoties of sentimenten Hilversum aansturen”.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Nu lokale omroepen in het nauw gedreven worden door bestuurders, die vaak zelfs hun wettelijke vergoeding willen inhouden, ligt er een initiatief van de oppositie om dit landelijk te gaan regelen.

De Kunsthal in Den Helder, dat een platform moest worden van kwalitatief goede hedendaagse kunst met een mix van gesettelde namen en nieuw aanstormend talent, gaat ter ziele. De gemeente stopt haar investeringen, het bestuur zoekt sponsors maar heeft geen flauw idee waar deze in de huidige te vinden zijn ..

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

HET orkest voor de populaire muziek in Nederland, Metropole Orkest probeert haar weg-bezuiniging goed te maken met commerciële activiteiten, iets wat tot nu toe wettelijk niet was toegestaan. Als eerste kunt U nu een huiskamer-concert winnen, U mag rekenen op een bezetting van 55 man …

In Amstelveen is men er in geslaagd oudere tegen jongere beeldend kunstenaars op te zetten. Allereerst heeft men het aantal gesubsideerde ateliers verlaagd en de huren daarvan verhoogd. De oudere (65+) mogen hun atelier blijven gebruiken, terwijl jongere slechts een huurcontract voor 5 jaar krijgen en moeten in principe daarna doorstromen naar ‘een ruimte met een marktconforme huur’. We herhalen het nog maar eens: “Het idee dat een kunstenaar na een startperiode van vier jaar een bloeiend bedrijf heeft, is allang achterhaald”.

In Almere weet men ook te bezuinigen. De Schouwberg gaat 10% inleveren, jaarlijks zo’n €3 ton. A. er vallen ontslagen bij het personeel, B. het aantal voorstellingen daalt van 220 naar 180 per theaterseizoen, waarbij ook 2 theaterfestivals worden geschrapt.

Foto bovenaan:
Scroll naar top