Quiz: hoe heet dit schilderij en wie schilderde het? Antwoorden in de comments.

De staatssecretaris voor Cultuur en Onderwijs herhaalde voor de radio nog maar eens zijn standpunt dat het bij bezuinigen goed is om het eigen werkveld niet te kennen .. Ter voorbeeld wist hij niet wie de schilder van “De Schreeuw” is (Edvard Munch) en bracht hij een definitie van cultuur als ‘grabbelton’ naar voren: “Het mooie van cultuur is, dat iedereen daarin kan vinden wat hij of zij daarin ziet.”

Laten we eens zien wat die “afstand tot het veld” in de dagelijkse praktijk van de Nederlandse politiek betekent ..
Allereerst, het voorstel tot een centrale E-books bibliotheek. Dat blijkt een sigaar uit eigen doos te zijn, want “het geld komt uit het gemeentefonds”. En dan nog de uitleen-rechten van de e-books. Niets is er geregeld met de uitgevers en voor het gemak noemt de staatssecretaris in zijn brief aan de 2e Kamer het hele woord ‘e-books’ niet.

In Drenthe gaan provinciale staten zwaar bezuinigen op de culturele instellingen. Kunst en Cultuur Drenthe €280-duizend per jaar minder, RTV Drenthe €500.000, Biblionet Drenthe €500 duizend, Drents PLateau €200 duizend, het CBK Drenthe €125 duizend per jaar minder en houdt nog geen €30 duizend per jaar over.

Het Drents Plateau, instelling voor behoud en ontwikkeling van erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, zit al in zwaar weer en verwacht dit jaar een tekort van €3 ton. En daar komt nu een jaarlijkse korting van €2 ton bovenop. En dat geldt ook voor RTV Drenthe; de subsidie van €378 duizend vervalt de komende jaren en daar bovenop komt ook een korting die oploopt naar €125 duizend in 2015.

Voor je verder leest...

Inmiddels zijn al bijna 300 mensen met een hart voor kunst lid. We groeien snel! Alleen dankzij onze leden kunnen we dit soort verhalen blijven vertellen.

Word ook lid, door HIER te klikken!

De provincie Noord-Holland stelt het royale bedrag van €150 duizend beschikbaar voor “het behoud van culturele waarden in Noord-Holland”. Dat was ooit een paar miljoen.

Terwijl de Zeeuwse bibliotheek in Middelburg al zwaar heeft bezuinigd op abonnementen van vakbladen/periodieken en minder boeken heeft ingekocht, wordt ze door de provincie tot en met 2014 elk jaar met €3 ton gekort. De bibliotheek verwacht dat haar collectie met 1/3 zal inkrimpen.

Elke ochtend ons nieuws in je mailbox?

Wanneer je lid wordt kun je elke dag een update in de mail krijgen, met onze laatste berichten.

Word ook lid, door HIER te klikken!


Al lid? Login

Het lijkt alsof Gerrit Kromrij al in 1982 over profetische kennis beschikte: “het ontbreekt de politici van alle partijen aan elk moreel of filosofisch wereldbeeld, aan elk begrip voor een culturele hiërarchie, aan elk besef van geschiedenis en continuïteit. Blind staren ze in de toekomst. Hun waardenschaal is een stapel oud roest, waaruit ze nu eens dit, dan weer dat oppakken.”

3 REACTIES

Comments are closed.