Voor sommigen leken sociale media dé oplossing voor de manier waarop bedrijven hun waar aan de man kunnen brengen. Je verkoopt iets aan één persoon, en die persoon vertelt zijn goede ervaringen door in zijn of haar sociale netwerk. Zo zou je met relatief weinig inspanning veel mensen kunnen beïnvloeden.

Niet dus.

Vriendennetwerken op zijn nauwelijks geïnteresseerd elkaars smaak. Alleen op het gebied van klassieke muziek en schijnen vriendennetwerken nog wel eens elkaars dingen over te nemen, maar voor de rest is het ieder voor zich. Onderzoekers van de Harvard Universiteit toonden dat aan in een vier jaar durend onder 400 studenten met een facebookprofiel. Daaruit bleek dat overeenkomsten in smaak vooral spelen bij het ontstaan van vriendschappen, maar geen rol meer spelen als de vriendschap eenmaal is gevestigd.

Onderzoeker Kevin Lewis zegt dat zijn onderzoek geen afbreuk doet aan de stelling dat ideeën, overtuigingen en gedragspatronen zich makkelijk kunnen verspreiden via sociale netwerken: “dat betekent alleen niet dat het een onontkoombaar sociaal verschijnsel is. Immers: hoeveel van de voorkeuren en overtuigingen van je vrienden deel je juist niet, of ken je helemaal niet?” Voldoende in ieder geval, om de rol van de sociale netwerken in het beïnvloeden van elkaars smaak verwaarloosbaar klein te houden.

Dit in weerwil van de vele publicaties die juist zeggen dat sociale netwerken een essentiële rol spelen in de nieuwe . Hele afdelingen worden opgezet om juist de sociale netwerken in te zetten voor de beïnvloeding van smaak. Immers, we vormen die netwerken al op basis van geslacht, politieke voorkeuren en smaak, maar doen ondertussen weinig aan beïnvloeding. Weggegooid , dus?

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

“Voor bedrijven zijn sociale media natuurlijk van onschatbare waarde”, zegt Lewis. “het gaat erom dat je weet wie waarom met welke mensen vriendschap sluit. Daarmee kun je je beslissingen beter afwegen, en je richten op klanten die er eigenlijk al zijn, in plaats van dat je de keuze van een nondescripte groep mogelijke klanten probeert te beïnvloeden.”

Tenzij je iets met klassieke muziek doet. Of met Jazz.

Bron: Wired

 

Foto bovenaan:
Scroll naar top