Aan Nederlandse kunstvakopleidingen studeren veel studenten die niet uit Nederland komen. Op verzoek van PVV, gesteund door regeringspartijen VVD en CDA, zoekt staatssecretaris van Cultuur Zijlstra nu uit of er wel genoeg van die studenten na hun studie ook in Nederland aan het werk gaan.
Deze toezegging deed Halbe Zijlstra tijdens een algemeen overleg over het sectorplan voor het Kunstvakonderwijs, donderdag 1 maart in de Tweede Kamer. Met name de PVV is bang dat er nu geld verdwijnt in met de training van buitenlanders die met het geleerde weer naar hun vaderland terugkeren. De brief met de uitkomst van dit onderzoek moet nog voor Pasen bij de kamer zijn, omdat daarna de kamer zal besluiten over de nieuwe inrichting van het kunstvakonderwijs.
De instroom van buitenlandse kunststudenten ziet Zijlstra zelf overigens niet als een probleem, zo vertelde hij tijdens het overleg: “Neem een voorbeeld aan de VS, daar drijft de kenniseconomie op de instroom van buitenlandse studenten.” Om, zoals het CDA voorstelde, naar Zweeds model een quotum vast te stellen, gaat de staatssecretaris dan ook te ver: “Het gaat om het ontdekken van talent. Stel je voor dat je de Mona Lisa moet weigeren vanwege een quotum.”
Tijdens het overleg bleek verder dat de kamer in grote lijnen akkoord is met het sectorplan dat de HBO-raad heeft opgesteld. Belangrijkste afspraak daarin is dat de opleidingen de instroom van studenten mogen verminderen, zonder dat dat gevolgen heeft voor het budget, zoals bij andere HBO-opleidingen wel gebeurt. Opleidingen Autonome Beeldende Kunst mogen het meest weren aan de deur: die mogen rond de 25 procent minder studenten aannemen. De Conservatoria mogen gemiddeld 10% minder studenten aannemen. Voor dans en theater gelden geen streefwaarden, los van de vrijwillige reductie die bijvoorbeeld de Amsterdamse Theaterschool al heeft toegezegd.
D66-woordvoerder Boris van der Ham benadrukte nog eens dat bij de beoordeling van de prestaties van de opleidingen niet geschroomd moet worden om harde sancties op slechte prestaties te zetten: “we mogen niet uitsluiten dat er opleidingen of zelfs hele instituten moeten verdwijnen.”
Om ook economische, commerciële en bedrijfskundige vakken verplicht te stellen op alle kunstopleidingen, zoals de VVD voorstaat, ging de staatssecretaris te ver. Hij beschouwt dat als een eigen verantwoordelijkheid van de opleidingen.

Voor je verder leest...

Wij geloven in onderzoeksjournalistiek over cultuur. Het is geen onderwerp waar je enorm populair mee wordt. Reden waarom de meeste media alleen die paar sensationele berichten meenemen, maar niet verder kijken. Cultuurpers richt zich juist op die verhalen die voor de cultuurwereld belangrijk zijn, maar die de grote media te klein vinden. Dat kunnen we alleen volhouden als jij meedoet. Door ons tips te geven, maar ook als je lid wordt of ons steunt met een donatie. Houd de cultuurwereld scherp!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen. Geef 2,50, 10 euro of meer!

2 REACTIES

  1. ah ja, de strategie van het dubbel afschieten van het wild, altijd raak:
    (1) de buitenlanders mogen echt *niet* hier blijven om te werken omdat ze “banen inpikken”, en
    (2) de buitenlanders moeten tegelijkertijd perse *wel* hier blijven om te werken na hun studie hier
    -> zo heb je echt altijd prijs; de politiek van het stoplicht dat rood en groen tegelijk is en altijd een bekeuring oplevert…

Comments are closed.