Meteen naar de inhoud

‘Kunstvakonderwijs vrijwel opgeheven’

Update 11 september 2012: PvdA corrigeert verkiezingsprogramma naar aanleiding van onderstaande berichtgeving:

“De conclusie was in elk geval helder en Jadnanansing hechtte er aan, hierover geen enkel misverstand te laten bestaan. Een ingreep van €100 miljoen is niet aan de orde. Woordbreuk met het advies van de Commissie Dijkgraaf wil haar partij verre van zich werpen.

Interessante cijfers uit een bestudering van de CPB-cijfers, die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Iedereen in pers en politiek vindt het immers veel te ingewikkeld om ook maar één debat aan de cijfers over het onderwijs of de cultuur te wijden.

Dit troffen we via facebook aan op de site www.scienceguide.nl in een doorberekening van de CPB cijfers over onderzoek en ontwikkeling in het onderwijs. Naast nogal alarmerende cijfers over de terugloop van de innovatiebudgetten in andere onderwijssectoren viel ons oog op deze passage over het kunstvakonderwijs:

Zowel de PvdA (blz 284), PVV (blz 300) als het CDA (blz 313) snijden €100 miljoen door te melden dat het kunstonderwijs strenger gaat selecteren en daarmee blijkbaar geld over zou houden. De facto betekent dit het opheffen van de sector, aangezien in het geheel zo’n €200 miljoen daarin omgaat. Een halvering is geen efficiency door iets strakkere toelating.

Daar komt nog bij dat zeker in het CDA -maar ook in PvdA en PVV- de nadruk zal blijven gelegd worden op het overeind houden van een vitale culturele infrastructuur ‘in de regio’. Het leeuwendeel van de klap van €100 miljoen zal dus in de Randstad vallen, waar de topopleidingen geconcentreerd zijn.

Gelet op hun bepekte omvang en budget zou dit het einde betekenen van de AHK, Rietveld Academie, Koninklijk Conservatorium, HKU  en Codarts. Hoogstens een fusie van brokstukken in Amsterdam zou nog levensvatbaar kunnen zijn. De enige HO-sector – naast de sterrenkunde – die in ons land als geheel tot de wereldtop gerekend wordt, zou daarmee de facto verdwijnen. De verbijsterde reacties in de internationale media kan men al uittekenen.

Wij vinden het alvast tamelijk alarmerend. De algemene beschouwingen van het komende Paars 3 – kabinet worden interessant, maar we zijn ook benieuwd naar bronnen die ons meer kunnen vertellen.

Lees het hele verhaal hier.

een van onze leden

Leden van Cultuurpers zijn voor een klein bedrag per maand of per jaar mede-eigenaar van onze coöperatie, en mogen in voorkomende gevallen ook inhoudelijk bijdragen aan de site. Voor leden met een instellingslidmaatschap bieden we de mogelijkheid om hun persberichten onverkort door te plaatsen. Ook lid worden? Dat kan. Kijk op deze paginaBekijk alle berichten van deze auteur

Privé Lidmaatschap (maand)
5€ / Maand
Voor natuurlijke personen en ZZP’ers.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen mastodon-account
Toegang tot onze archieven
Klein Lidmaatschap (maand)
18€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van minder dan 250.000 euro per jaar
Geen storende banners
Een premium nieuwsbrief
Al onze podcasts
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Zelf persberichten (laten) plaatsen
Extra aandacht in berichtgeving
Groot Lidmaatschap (maand)
36€ / Maand
Voor culturele instellingen met een omzet/subsidie van meer dan 250.000 euro per jaar.
Geen storende banners
Een speciale nieuwsbrief
Eigen Mastodonaccount
Toegang tot archieven
Deel persberichten met ons publiek
Extra aandacht in berichtgeving
Premium Nieuwsbrief (substack)
5 proefabonnementen
Al onze podcasts

Betalingen geschieden via iDeal, Paypal, Creditcard, Bancontact of Automatische Incasso. Wilt u liever handmatig betalen, op basis van een factuur vooraf, rekenen we 10€ administratiekosten

*Alleen bij een jaarlidmaatschap of na 12 maandelijkse betalingen

nl_NLNederlands