Meteen naar de inhoud

Goed getimed cadeau van Bussemaker

Rijksmuseum Twente kan waarschijnlijk open blijven nu minister van cultuur Jet Bussemaker (PvdA) aan de kamer heeft toegezegd om de geplande bezuiniging van 50% op de exploitatie te halveren. Bovendien gaat zij zich hard maken om ‘linksom of rechtsom’ het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming in het voortgezet onderwijs als verplicht examenvak te behouden, en gaat ze op zoek naar geld om ook de cultuurkaart langer te laten bestaan dan alleen tot augustus 2013. Over die zaken ontvangt de kamer in het voorjaar een brief.

Het begrotingsdebat cultuur had dit jaar een geheel nieuwe teneur. Tot nu toe waren het VVD en PVV die op vaak honende toon, en meestal nogal achteloos in de visie, veel cultuurminnaars en -makers schoffeerden. Nu was vrijwel de hele kamer op zoek naar mogelijkheden om het een beetje goed te maken met de cultuursector, die twee keer zo hard door bezuinigingen is getroffen als elke andere sector.

Het begon nog ‘ouderwets’, met spreekbeurten van oudgediende Martin Bosma van de PVV en nieuwkomer Venrooy van de VVD, die – gebroederlijk naast elkaar – de kamer voorhielden dat geld voor kunst echt iets van het verleden diende te zijn, en dat het doel was om binnen afzienbare tijd helemaal geen subsidie meer aan kunst te geven. De interrupties van Bosma, vroeger nog wel eens voorzien van een grapje hier en daar, waren deze keer alleen maar hard (ook in volume) en intimiderend. Het verwijt dat de PvdA nu kunstbeleid steunt waar die partij drie jaar lang hard tegen heeft gevochten kon hij zo niet maken, waardoor SP-er Jasper van Dijk die rommelbal van de PVV vervolgens met een sierlijke boog kon inkoppen. De nieuwe cultuurwoordvoerder van de PvdA, Jacques Monasch, had duidelijk nog wat moeite met de scheldkanonnades van Bosma, maar hoefde diens losse flodders verder niet te vrezen.

Opvallend was verder de inbreng van het CDA, met de nieuwe cultuurwoordvoerster Mona Keizer. Zij opende haar betoog met een paar citaten van Alain de Botton, een filosoof die wereldwijd het milde atheïsme predikt. Het ging haar om de noodzaak van beleid met een visie, en zoals Alain de Botton schrijft, maar zij niet helemaal oppikte, is kunst bij uitstek in staat om het oude monopolie op moreel gezag van de godsdienst over te nemen. Dat had nog een leuk filosofisch debatje kunnen opleveren.

Maar hard tegen hard ging het dus verder niet. Minister Bussemaker ging op zoek naar mogelijkheden om iets aan het harde beleid van haar voorganger Zijlstra te doen, en kwam daar dus op het juiste moment mee, net toen iedereen van de museumsector al teleurgesteld de publieke tribune en het pand had verlaten. Dat het sneu blijft voor Loevestein en Huis Doorn, en dat het Metropole Orkest nu alleen nog maar naar geld kan fluiten is daarmee naar de achtergrond geraakt. Het kleine cadeautje, dat wij van de pers allemaal stiekem wel verwachtten, heeft zijn werk gedaan.

Wijbrand Schaap

Cultuurpers heet het geesteskind dat ik in 2009 op de wereld zette. Voor ik dat deed was ik (sinds 1996) kunstverslaggever voor onder meer Algemeen Dagblad, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad en GPD. Daarvoor deed ik van alles. Studeren enzo. Theater maken. Inspraakavonden notuleren. In een bandje spelen. Ik schreef - en schrijf ook voor specialistische bladen als TM, Boekman, Ons Erfdeel en De Vogelvrije Fietser. Ik help je met schrijven als je het heel lief vraagt. Ik ben getrouwd met Suzanne Brink en heb een kat die Edje heet, een pup die Fonzie heet en een hond die genoemd is naar Rufus Wainwright.Bekijk alle berichten van deze auteur