Ondanks de investeren ouders graag en veel in de muzikale ontwikkeling van hun kroost. Dit constateert het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). Hun programma’s op het gebied van lopen goed. “Ouders kiezen er nu bewuster dan ooit voor om hier geld aan uit te geven. Ze komen ook steeds vaker mee naar de lessen en laten hun kinderen steeds jonger beginnen,” vertelt cellodocent Floris Dercksen.

Groei
Vorige week vrijdag zond Hart van Nederland een item uit over de schrijnende situatie van muziekhandelaren en –scholen. Een muziekschoolhouder vertelde dat hij door de bezuinigingen en het teruglopende aantal leerlingen personeel moet ontslaan en zijn huisvesting niet meer kan betalen. Ook het UCK werd gebeld voor een reactie. Hun overwegend positieve verhaal werd niet gebruikt. Hoofd Muziek Jan Pardon: “Het paste niet in het item. Natuurlijk merken wij ook veel van de bezuinigingen en de crisis. Er zijn minder ‘recreatieve’ deelnemers en het leerlingenaantal loopt bij sommige instrumenten terug. Maar gelukkig zien wij ook groei op het gebied van talentontwikkeling. En onze vestiging in loopt heel goed. Daar nemen de aanmeldingen alleen maar toe. Waarschijnlijk omdat het een wijk is met veel jonge kinderen, waar verder nog niet  zoveel te doen is.”

Muziek voor kleuters
Een goed voorbeeld van een talentontwikkelingsprogramma dat steeds populairder wordt, is het muziekprogramma voor kleuters PI. Het UCK begon drie jaar geleden met deze intensieve cursus, die ontwikkeld is door het conservatorium in . “Elke zaterdag krijgen 27 kinderen van vijf tot zeven jaar twee uur lang muziekles. Zij leren op gehoor een instrument bespelen. Elke les zijn zeven docenten aanwezig, die naast de lessen ook veel tijd stoppen in het monitoren van ieder kind en gesprekken met de ouders,” legt Sarah Noorlag, muziekdocent en coördinator van PI, uit. “We verplichten de ouders om tijdens de lessen aanwezig te zijn. Dat lijkt misschien veel gevraagd, maar we merken dat ouders het geweldig vinden om erbij te zijn. Ze zien hun kind ontwikkelen en groeien. Niet alleen muzikaal, maar ook op het gebied van concentratie, sociale vaardigheden en weerbaarheid.”

De aanmeldingen voor het PI-programma nemen elk jaar toe. Dit jaar zijn er vijftig aanmeldingen. Daarom is besloten het aantal deelnemers te vergroten. “Tijdens een proefles kijken we of kinderen aanleg hebben voor muziek en enthousiast zijn. Op basis daarvan stellen we de groep samen,” zegt Noorlag. “Vanaf september komt er een vervolg op PI, op de vrijdagmiddag. Ouders willen heel graag op deze manier blijven werken. Ook is er PI Plus, het voortraject voor een conservatoriumopleiding.”

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Betrokken ouders
Het UCK heeft veel vertrouwen in het voortbestaan van PI en andere talentontwikkelingsprogramma’s. Pardon: “Er zal altijd een grote groep ouders blijven die de muzikale ontwikkeling van hun kind belangrijk vindt. Deze ouders vinden het bij de opvoeding horen en nemen het prijskaartje voor lief. Wij merken dat ouders alleen maar meer betrokken worden. Ze nemen een lunch mee en blijven de hele woensdagmiddag. Ook met elkaar hebben ze veel contact. Muziek maken is een sociaal gebeuren.” Noorlag noemt PI ‘een gouden formule’. “Kinderen zijn steeds jonger geïnteresseerd in muziek. Mijn kind is vijf en wil al drummen,” lacht ze.

Ontslagen
Bij het Utrechtse centrum is vooralsnog geen sprake van verhuizingen of ontslagen. Toch zijn de bezuinigingen fors. De subsidie wordt met tweederde gekort. “Bij ons worden de meeste docentkosten betaald door de klanten, niet van subsidies. De aanmeldingen bij sommige disciplines, zoals dans, lopen wel terug. Dus het kan zijn dat docenten een kleiner contract aangeboden krijgen,” vertelt Pardon. “Maar, dat heb ik mijn docenten ook verzekerd, zij zijn echt de laatsten die eruit gaan.”

Foto bovenaan:
Foto: Anna van Kooij
Sarah Noorlag, coördinator van PI, met groep. Foto: Anna van Kooij
Scroll naar top