Het is nog erger
Update n.a.v. publieksvraag. Wilmar de Visser, contrabassist bij het Radiofilharmonisch orkest, meende andere te hebben gezien bij OCW, maar toen we dat uitzochten, bleken die cijfers nog erger dan we hier al vermoedden.  Omdat het een uitsplitsing over het genre klassiek en opera betreft, hier het antwoord: “Ik heb het even gecheckt, maar je gooit je eigen glazen in. Het gemiddeld aantal bezoekers bij opera en samen (omdat je 2012 niet uitsplitst) is schrikbarend teruggelopen in Nederland tussen 2011 en 2012. Namelijk van repectievelijk 982 in 2011 tot 729 in 2012. Dat is een daling met bijna 25%.”

Voor de volledigheid het rapoort van het ministerie met alle cijfers. Dat nuanceert het beeld iets. Maar tussen 2009 en 2012 is de tendens niet positief. Vooral het orkest van het Oosten spingt eruit, maar ook Limburg, en een aantal randstedelijke ensembles scoren slecht.
Voor de volledigheid het rapoort van het ministerie met alle cijfers. Dat nuanceert het beeld iets. Maar tussen 2009 en 2012 is de tendens niet positief. Vooral het orkest van het Oosten spingt eruit, maar ook Limburg, en een aantal randstedelijke ensembles scoren slecht.

Onze favoriete rubriek in NRC Next zit er vandaag naast. In de ijver om te checken of het bezoek aan klassieke concerten in ‘de regio’ terugloopt, zoals onlangs beweerde, ging men op uit. Nu ja, onderzoek: van achter het bureau werden een paar zalen en orkestdirecteuren gebeld, en die zeiden dat het fan-tas-tisch ging, en dus constateert ‘s lands kleinste kwaliteitskrant dat Melle Daamen poep praat.

Nu weten we dat je erg populair wordt in de kunstsector als je zegt dat Melle Daamen poep praat, maar we dachten er toch van achter het bureau even een ander onderzoekje tegenaan te gooien. Op internet. Bij het cbs. En wat blijkt: zoals we al eerder zagen loopt het gemiddeld aantal bezoekers bij concerten gestaag terug, terwijl het aantal concerten alleen maar toeneemt. Precies het punt dat Melle Daamen eerder maakte, waarmee dus aangetoond is dat deze stevig formulerende en veelgeplaagde kunstmanager geen poep praat.

[Tweet “Nu weten we dat je erg populair wordt in de kunstsector als je zegt dat Melle Daamen poep praat, maar…”]

Deze keer.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Het bezoek daalde van 515 bezoekers gemiddeld bij 10.421 concerten in 1999 tot 427 bezoekers gemiddeld bij 17.755 concerten in 2012. Nou vooruit. Dit gaat natuurlijk niet alleen over klassieke muziek, maar over alle muziek. Het kan dus zijn dat het bij klassieke muziek tegen de trend in inderdaad fan-tas-tisch gaat, maar laten we zeggen: dat lijkt sterk. En bovendien, dat onderzoek je niet met een paar telefoontjes met mensen die er alle belang bij hebben om gunstige cijfers te geven.

Wij beoordelen de stelling van NRC Next dus als: onwaar.

Foto bovenaan:
Scroll naar top