Sterretje. Vijfmaal. En dan Symfonieorkest.

Dit verhaal lees je gratis. Als je lid word, lees je meer, en kunnen wij overleven.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

Vijfsterren Symfonieorkest. Zo gaat het Nederlands Symfonieorkest volgend seizoen heten. Het voormalige Orkest van het Oosten probeerde ‘Nederlands’ te worden, maar kreeg een rechtszaak aan de broek van het Philharmonisch Orkest, dat al ‘Nederlands’ was.  ‘De politiek moet zich met de rechtsgang gaan bemoeien. Want zo kan het niet langer. Dit kost bakken met geld.’ Aldus Harm Mannak.

De directeur van het voormalige Orkest van het Oosten is het echt zat. Maar wat is hij precies zat? Dat rechters uitspraken doen op basis van feiten? Dat rechters keer op keer besluiten dat de naamsverandering in Nederlands Symfonieorkest ongedaan gemaakt moet worden. Inhoudelijk was al geen enkel beroep meer mogelijk. Dan maar een bodemprocedure. Kost wat, maar dan heb je ook –

Oh wacht, helemaal niks.

En dan moet je in ieder geval voorlopig je naam veranderen. Dat wil je niet. Maar dan volgt nog een uitspraak:

Het blijft aan het in Enschede gevestigde Het orkest van het Oosten verboden om de naam Nederlands Symfonie Orkest te voeren. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag, in een door het Nederlands Philharmonisch Orkest ingesteld hoger beroep, beslist.

Dit verhaal lees je gratis. Beloon het met een kleine donatie.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Het Nederlands Philharmonisch orkest heeft tegen de door Het orkest van het Oosten in 2011/2012 ingezette naamswijziging bezwaar omdat over het voeren van de naam in 1996/1997 tussen de directeuren van de beide orkesten afspraken zijn gemaakt. Volgens het hof heeft het Orkest van het Oosten ten onrechte gemeend dat het niet meer is gebonden aan een eerder, in juni 2013, door het hof in dit geschil uitgesproken veroordeling.

En dan roep je dat we dat in Nederland toch niet moeten willen: ‘Het wordt tijd dat de politiek er iets van vindt. Dit kost de cultuursector alleen maar geld.’ Als daad van verzet noem je jezelf *****Symfonieorkest. Dat zal de rechtbank leren! Wellicht was @#%*!>? Symfonieorkest beter geweest.

Click To Tweet

Dit verhaal lees je gratis. Het zou prachtig zijn als je meer verhalen mogelijk maakt met een lidmaatschap.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

Geen idee hoe ver de macht van de Enschedese cultuurwethouder Marijke van Hees gaat, maar invloed uitoefenen op een bodemprocedure lijkt wat hoog gegrepen. Het is de omgekeerde wereld. Juridische procedure op juridische procedure stapelen, maar als je ongelijk krijgt roepen dat dit zonde van het geld is. Dat viel zelfs het aan GeenStijl gelieerde Das Kapital op.

Het begint op de spreekwoordelijke kat in het nauw te lijken. Meer en meer wordt pijnlijk zichtbaar dat het veel te ambitieuze businessplan van het Nederlands Symfonieorkest niet haalbaar is. Maar aan dat plan kan het niet liggen. En dus horen we nu dat vooral de naam cruciaal is voor het orkest: ‘Het is een belangrijk onderdeel van de strategie, welke gebaseerd is op een bedrijfsmodel waarbij de afhankelijkheid van de rijksoverheid stap voor stap minder wordt.’

Het *****Symfonieorkest kruipt in een poging het falen van het management te verbloemen in de slachtofferrol: ‘Omdat de rechters onze naam willen afpakken, kunnen wij onze doelstellingen niet halen. Help ons, politiek, zeker als we binnenkort weer om geld moeten vragen.’

Bijvoorbeeld omdat we nog een onzinnige procedure moeten starten omdat kranten weigeren standaard bij besprekingen van onze optredens vijf sterren af te drukken. Je ziet het gebeuren. En ja, het steekt natuurlijk dat uitgerekend het Enschedese operagezelschap dat het *****Symfonieorkest wilde overnemen wél zijn naam mag veranderen in Nederlandse Reisopera. Met geld toe.

Goed geschreven? Met een ´like´ betaal je Facebook. Ik zou het prachtig vinden als je Cultuurpers een donatie deed.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

Goed verhaal? Waardeer het met een kleine bijdrage!
18 REACTIES

Comments are closed.