In het bijzijn van WAKVN*) heeft onze cultuurminister Jet Bussemaker vandaag een toespraak gehouden voor andere cultuurministers. Het ging over creatieve industrie, want daarover is nu een conferentie bezig in ons land. Uitwisseling van kennis tussen Aziatische cultuurministers en Nederland is al best uniek. Dat Nederland het woord ‘kunst’ laat vallen in een bijeenkomst over de creatieve industrie is daarbij een geweldige primeur. Het hele begin van de 21ste eeuw werd kunst niet genoemd als het over creatieve industrie ging. Sterker nog: terwijl de creatieve industrie tot ‘Topsector’ werd verheven, werd de kunst in Nederland wegbezuinigd. Sta je dan, met je cultuurministerie.

Het vorige kabinet had dus iemand van Economische Zaken gestuurd.

Dit is dus een geweldige vooruitgang voor de Nederlandse cultuursector. Opeens doen we er weer toe. Vraag is alleen hoe we al die mooie woorden voor onze Aziatische  vrienden beleidsmatig uitrollende handen en voeten gaan geven.

Daarom: de vragen die Jet Bussemaker graag beantwoord wil zien tijdens de tweedaagse:

1: “We gaan het bijvoorbeeld hebben over hoe we de benodigde creative skills van onze bevolking kunnen vergroten. Hoe bereiden we onze jongeren op school daarop voor? En hoe geven we cultuureducatie op die scholen de plek die het verdient?”

2: “Hoe zetten we de creatieve industrie in om van succesvolle steden ook inclusieve, gezonde en duurzame steden te maken?”

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Wijbrand Schaap. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Wijbrand Schaap.

3: “Hoe zorgen we ervoor dat kunstenaars ondernemender worden en ondernemers de creatieve industrie beter begrijpen?”

4: “Moet de overheid veel meer een intermediair zijn tussen kunstenaars en ondernemers?”

Enfin. U snapt het: daar gaat geen cent bijkomen. Maar het idee is leuk. En we zijn Bussemaker eeuwig dankbaar dat de kunst in Nederland weer gerekend wordt tot de creatieve industrie. Zolang onze kunstenaars maar niet gedwongen worden om nuttige dingen te gaan maken. Want dan zijn het geen kunstenaars meer.

U kunt uw bijdragen kwijt in de comments.

*) Willem Alexander, Koning van Nederland

De speech van jet vindt u hier.