‘Niet rijp voor besluitvorming’. Dat oordeelt de vandaag over het plan dat cultuurwethouder vorige week presenteerde. In dat plan zou de rol van de worden geminimaliseerd, en zou een stelsel worden opgetuigd met een van grote instellingen, en een hoop losse dingen die gesubsidieerd zouden worden via een fonds.

Dit model, dat afgeleid is van het landelijke, is volgens de kunstraad niet voldoende doordacht. De raad begint met te stellen dat er al geen reden voor is, omdat het bestaande systeem niet onnodig duur en bureaucratisch is, terwijl het voorgestelde systeem tal van nieuwe regelingen en overlegstructuren met zich meebrengt. Bovendien, en daar heeft de raad zeker een punt, dicht te wethouder met haar plan om coaching en talentbegeleiding in handen van de grote instellingen te leggen, die grote instellingen een veel te zware taak toe. Daarnaast zijn nu opeens veel instellingen opnieuw niet meer zeker van hun bestaan, omdat het bestaande stelsel, dat bedoeld was om die bestaanszekerheid te garanderen, overboord wordt gegooid.

Volgens de Amsterdamse kunstraad moet er eerst veel overlegd worden voor de gemeenteraad over het nieuwe beleid kan stemmen.

Voor je verder leest...

We hebben inmiddels al bijna 300 leden. Mensen zoals jij, met een hart voor kunst.
Word ook lid, kijk hier:

Het hele advies vindt hier.

Foto bovenaan:
Scroll naar top