Opgelucht ademhalen voor de Amersfoortse culturele organisaties. Bij het voorstel voor de meerjarenbegroting 2015-2018 (gisteravond door het college gepresenteerd aan de gemeenteraad) blijven ze grotendeels buiten schot als het om bezuinigingen gaat. Alleen theaters De Flint en De Lieve Vrouw moeten besparen. Mogelijk gaan ze in 2017 fuseren.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

De afgelopen tijd heerste er veel onrust in het culturele wereldje. Het college presenteerde een lijst met bezuinigingsopties met verstrekkende gevolgen. Organisaties roerden de trom en mobiliseerden de achterban. Angst en onzekerheid voor niets, zo blijkt nu. Scholen voor de Kunst, de bibliotheken in nieuwbouwwijk Vathorst en Hoogland, musea en festivals: hun voortbestaan komt niet in gevaar.

Alleen theaters De Flint en De Lieve Vrouw komen er niet ongeschonden vanaf. Zij moeten door nauwere samenwerking of fusie vanaf 2017 bezuinigen op directie-, bestuurs- en organisatiekosten. Een maatregel met twee gezichten. Logisch omdat De Lieve Vrouw financieel al in zwaar weer verkeert (zo is er 150.000 euro extra subsidie nodig voor achterstallig onderhoud). Aan de andere kant:  de twee theaters hebben een geheel eigen identiteit. Waar De Flint zich vooral richt op het grotere publiek, biedt De Lieve Vrouw (tevens filmhuis) ruimte aan kleinschalige, alternatieve voorstellingen. Dit alternatieve karakter kan verloren gaan.

19 miljoen

Sinds eind 2014 staat Amersfoort onder toezicht van de provincie Utrecht. Oorzaak: tegenvallende inkomsten van grondexploitaties. Om onder het toezicht uit te komen zijn er bezuinigingen en inkomstenverhogen nodig oplopend tot 19 miljoen in 2018. Uit het gisteren gepresenteerde voorstel voor de meerjarenbegroting blijkt dat het college vooral kiest voor lastenverzwaringen van de woonlasten. OZB en heffingen voor afvalstoffen en riool gaan omhoog. Verder worden sommige maatregelen uit de bezuinigingsopties doorgevoerd. Zoals die van de besparing op De Flint en De Lieve Vrouw. Maar ook worden verspreid door de stad gevestigde steun- en informatiepunten voor de bevolking opgeheven en verdwijnen er bijvoorbeeld dieren uit een stadspark.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Op 12 mei houdt de gemeente een inspraakavond om,  zoals dat zo fraai heet, “nog een keer met de stad in gesprek te gaan.” 2 juni volgt dan de definitieve besluitvorming.

Foto: Amersfoortse Koppelpoort, fotografe: Vera Jaarsma-Bakker

 

 

Foto bovenaan:
Scroll naar top