Hét Symfonieorkest is zo goed als failliet. Dat blijkt uit de cijfers van 2014. Het is dus totale onzin dat verantwoordelijk minister Jet Bussemaker in haar antwoorden op vragen van kamerlid Jacques Monasch nog geen maand geleden meldde dat het orkest ruim aan de eigen inkomstennorm van 21,5% voldeed. Niet alleen hanteerde zij in haar antwoorden al onjuiste cijfers, nu is duidelijk dat  2013 al een rampjaar was, maar het daarna pas echt richting afgrond ging.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Vergelijking van de jaarrekening 2013 met die van 2014 levert deze verhelderende cijfers op:

  • Sponsorinkomsten -75%
  • Publieksinkomsten -25%
  • Liquide middelen -50%
  • Eigen vermogen -60%
  • Eigen inkomsten -35%

De verhouding eigen inkomstenen en de totale subsidie uit publieke middelen is inmiddels gedaald tot 18,4%. Dat is onder de absolute ondergrens van het ministerie.

Verontrustend is dat het exploitatietekort van iets meer dan twee ton (dat uit het eigen vermogen gedekt moet worden) inmiddels groter is dan de anderhalve ton die van die reserves over is.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

Geen wonder dat HET Symfonieorkest per direct optredens schrapt en met het handjevol vaste werknemers dat nog over is de wijk in probeert te trekken. Wie weet valt daar dan weer geld mee binnen te halen, maar dan voldoet het orkest komend jaar niet meer aan de kernopdracht die het ministerie het orkest heeft gegeven om überhaupt subsidie te ontvangen. Ondertussen roemen verantwoordelijk bestuurders op gemeente-, Rijks- en provinciaal niveau juist het aanpassingsvermogen van het orkest.

Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met de vijf miljoen die HET Symfonieorkest van provincie Overijssel ontving. Die verkreeg het orkest opdat het per jaar meer geld uit de markt zou halen. Doorrekening van de aan de provincie verkochte prognoses tegenover de daadwerkelijk binnengehaalde 62.100 euro aan sponsorinkomsten, leert dat HET Symfonieorkest na drie jaar 97% achterloopt op het eigen businessplan.

Rest de vraag wat er met de provinciale miljoenen is gebeurd. Daarover morgen meer.

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.

Foto bovenaan:
Scroll naar top