Het Orkest van het Oosten mag een half miljoen rood staan. Dat is de uitkomst van de ‘Stedelijke commissie’ in Enschede. Over twee weken neemt de gemeenteraad formeel het besluit, maar met de toezegging van een ruime meerderheid is elk debat dan verspilde tijd en kan het voorstel beter meteen aan de lijst hamerstukken worden toegevoegd.

Dat had een maand geleden ook al gekund, maar de gemeenteraad nam toen geen genoegen met de plannen van wethouder Jeroen Hatenboer (VVD). Zijn voorstel en zijn toelichting daarop rammelden aan alle kanten. Dat hij dreigend vertelde dat het orkest het water aan de lippen stond maakte de zaak alleen maar erger. Geen wonder.

Water aan de lippen

Kern van het probleem is dat voor het orkest, dat Hatenboer nog geen jaar geleden inancieel zeer gezond noemde, elk kwartaal twee weken te lang duurt. Het kan niet alle rekeningen meer betalen. Dat fenomeen, dat elke maand net iets te lang duurt, herkent iedereen die in de cultuursector werkt. En dat geldt zeker voor de orkestleden, die allemaal minimaal 30% van hun contract en salaris moeten inleveren – daar helpt zelfs Maestro niet bij.

Het orkest heeft acuut kredietverruiming nodig en de banken staan niet te springen. Begrijpelijk, want het orkest was technisch al failliet. Nu de gemeente Enschede garant wil staan voor een half miljoen, kan het orkest wel tijdelijk geld lenen, de rekeningen betalen en min of meer doorfunctioneren.

In bange afwachting van wat de Raad voor Cultuur van het nieuwe beleidsplan vindt.

Waarom deed Enschede vorige maand dan zo moeilijk over wat nu een formaliteit blijkt?

De provincie Overijssel had al toegezegd weer geld beschikbaar te stellen. De structurele subsidie die met de plannen van Harm Mannak en het orkest juist waren afgekocht, wordt opnieuw verstrekt. De provincie deed die toezegging met pijn en moeite, erop vertrouwend dat ook Enschede garant zou staan, zoals de wethouder verzekerde.

Voor je verder leest...

Wij doen ons best om onafhankelijke en volledig professionele journalistiek over de wereld van kunst en cultuur te brengen. Journalistiek die al heel veel mensen waarderen, omdat het op zo weinig plekken nog gebeurt. We kunnen daarmee doorgaan als jij lid wordt of ons steunt met een donatie. Die bijdrage komt ten goede aan de auteur, in dit geval Henri Drost. Zo kan Cultuurpers blijven bestaan!

Bepaal onderaan zelf hoeveel je wilt bijdragen aan het werk van Henri Drost.

Alleen: hij deed die toezegging in Zwolle voordat die garantstelling in de Enschedese raad besproken was. Zoiets noemen we een politieke blunder. Zeker omdat zo’n garantstelling gevoelig ligt in Enschede. Niet alleen vanwege de miljoenen voor FC Twente, maar juist omdat wethouder Hatenboer eerder in de inmiddels roemruchte fietsenhoklening (die er uiteindelijk niet kwam) ook al vol bravoure van alles meldde, maar daar later schoorvoetend op terug moest komen.

Orkest nu definitief gered?

Nee, de Raad voor Cultuur komt nog met een advies over het nieuwe plan van het orkest. En de Enschedese raadsleden hebben aan wethouder Hatenboer opnieuw gedwongen om toezeggingen te doen die hij moeilijk waar kan maken. Waarom hij dat doet? Omdat er investeringen veiliggesteld moeten worden in bakstenen met een weeffout, die nog steeds in bezit zijn van de gemeente.

Daarover, en over Hatenboers opmerkelijke poging tot rehabilitatie van zakelijk brokkenpiloot Harm Mannak, donderdag meer.