Verliest productiehuis Dansmakers Amsterdam zijn huisvesting? Samen met andere instellingen in de danssector heeft het er alles aan gedaan om het hele spectrum aan dansvoorzieningen in Amsterdam op elkaar af te stemmen en verder te ontwikkelen. Zo is in 2018 het gezamenlijke plan Danswerf ontwikkeld en als aanvraag voor een tweejarige ontwikkelingssubsidie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) ingediend. Toch heeft het AFK de aanvraag voor 2019/2020 afgewezen wegens ‘een tekort aan artistieke visie’ en kritiek op de begroting.

,,Beleidsmakers hebben hun mond vol van talentontwikkeling”, zegt Suzy Blok, algemeen en artistiek directeur. ,,Daar werkt Dansmakers Amsterdam keihard aan. Het wordt gezien en gewaardeerd. Makers krijgen prijzen, presenteren lokaal, nationaal en internationaal en bereiken veel publiek. We werken veel samen met partners in de sector en creëren ontwikkelingsmogelijkheden en draagvlak. Het huis is daar essentieel in. Maar nu het dreigt dat we op straat komen te staan, is onduidelijk hoe het verder gaat. Het lijkt een kwestie van formaliteiten. Wie moet de verantwoordelijkheid op zich nemen om het probleem op te lossen?”