Skip to content

There-it is: the final legislative amendment deciding the future of 16,500 FTEs and thousands of self-employed people

We do not have much to comment on Halbe Zijlstra's explanation. Other than that the state secretary of formerly culture breathes an almost legible sigh of relief now that he can almost close the 'arts' headache file. His "masterpiece", the amendment to the Specific Cultural Policy Act, is before the chamber and if it is approved (hammer piece), the state secretary does not really need to do anything more.

Daarom begint de toelichting op de wijziging ook met de beantwoording van de vragen van de VVD. We citeren:

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering van mening is dat de herstructurering van het cultuursubsidiestelsel niet alleen noodzakelijk is in verband met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In verband daarmee vragen zij tevens de bevestiging dat de herstructurering niet teruggedraaid wordt als er weer voldoende overheidsmiddelen beschikbaar zijn.

Het kabinet acht een omslag in het cultuurbeleid nodig omdat het cultuurbeleid niet langer in de pas loopt met de veranderingen in de samenleving. De overheid treedt te veel op als financier en bij de verlening van subsidies is nu te weinig aandacht voor publiek en ondernemerschap. Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemender worden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven. Culturele instellingen moeten minder afhankelijk worden van de overheid en daardoor flexibeler en krachtiger worden. Dit uitgangspunt blijft overeind, ook als er meer overheidsmiddelen zouden zijn. Voor de subsidieperiode 2013-2016 geldt een eigen inkomsteneis van 17,5%. Voor de daaropvolgende periode 2017-2020 wordt deze toelatingseis verhoogd. Het doel is om in de toekomst meer evenwicht tussen subsidiëring en ondernemerschap aan te brengen.

Wie dus dacht dat er bij de VVD nog ergens liefde voor het oude systeem bestond, weet nu beter. Onder aanvoering van de immer lachende hockeyscheidsrechter Bart @deliefde kan niemand nog ergens op rekenen, ook niet als Nederland de lotto wint.

En dan was er nog die vraag over banen. De rabiaat linkse PvdA vroeg zich af of de staatssecretaruis wist hoeveel mensen op straat komen te staan. Simpel antwoord in veel woorden: geen idee. Om over de talloze zzp’ers in de sector maar te zwijgen:

Er zullen banen verdwijnen, hoeveel is niet goed in te schatten. Ten eerste zijn er nu geen goede werkgelegenheidscijfers beschikbaar. Gezien de omzet wordt de werkgelegenheid van cultuurinstellingen gesubsidieerd door het Rijk of een fonds, geschat op circa 16.500 voltijdsequivalenten of fte’s. Gemiddeld telt 1 werkzame persoon in deze sector voor 0.70 fte. In personen is 16.500 fte’s dan gelijk aan circa 23.570 personen. Het precieze aantal personen dat werkloos zal worden, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Hoeveel banen uiteindelijk verdwijnen is afhankelijk van de mate waarin instellingen met minder subsidie verder kunnen of nieuwe geldstromen weten te vinden. In de cultuursector werken veel parttimers. Het is denkbaar dat zij voor een groter deel op andere inkomstenbronnen aangewezen raken.

Lees de rest hieronder en oordeel zelf.

Of emigreer.

Click to access wijziging-van-de-wet-op-het-specifiek-cultuurbeleid-nota-van-wijziging.pdf

Click to access wijziging-van-de-wet-op-het-specifiek-cultuurbeleid-nota-naar-aanleiding-van-het-verslag-2.pdf

 

4 thoughts on “Daar is-t-ie dan: de definitieve wetswijziging die beslist over de toekomst van 16.500 fte’s en duizenden ZZP’ers”

 1. matthijs hogenboom

  Cultuur honderdveertien jaar geleden en het regeringsbeleid 2011/2012.
  Op zoek naar hoe Rudolf Steiner zich uitspreekt over journalistiek en enkele facetten daarvan, passeer ik teksten over dramaturgie, theater en de plaats van cultuur rond 1898.
  Rudolf Steiner geesteswetenschappelijk onderzoeker 27-02-1861-30-03-1925†, daar is veel tegen of voor van te melden. Ik kan mij verenigen met zijn gezichtspunten op de betekenis van cultuur en de betekenis voor de samenleving.

  Vertaald uit «Dramaturgische Blätter» 1e jrg. nr.3 Berlin en Weimar vanaf oktober 1898, Organ des Deutschen Bühnenvereins.
  “De Theaterdirecties zullen niet meer moeten worden gedwongen, zich naar de smaak van het publiek te richten.
  Zij zullen hun ambt moeten uitvoeren vanuit door idealen gedragen visies, waarover de staat de wake houdt.
  De auteur geloofd, dat de theatermisère zal ophouden, indien geen directeur de angst hoeft te hebben, dat zijn theater leeg blijft, indien hij de echte kunst dient.
  De theater dienen niet leeg te blijven omdat een andere directeur de oppervlakkige, laag bij de grondse smaak dient en zijn publiek weglokt.
  De staat zal-naar de mening van de auteur- alle theaters op dezelfde wijze tot dienstbare organen van de ware kunst maken, en elke vuile concurrentiestrijd dient te stoppen”.

 2. Beste Sytse Kooistra. We zijn aan het studeren op een arrogantere tekst. Maar dat kost inderdaad tijd. Dank voor de reminder. Overigens vind je de lijst medewerkers onderaan de pagina.

 3. Ook maar anoniem dan

  Uit “over ons”: “…In plaats van het op abonnementsbasis bieden van anoniem en generiek algemeen nieuws biedt het Cultureel Persbureau journalistieke duiding van en nieuws over kunst en cultuur in de breedste zin van het woord…”. Anoniemer en arroganter kunnen jullie het niet maken.

Comments are closed.

one of our members

Members of Culture Press co-own our cooperative for a small monthly or annual fee, and may also contribute content to the site when appropriate. For members with an institutional membership, we offer the possibility of posting their press releases unabridged. Also want to become a member? You can. Please visit this pageView Author posts

Private Membership (month)
5€ / Maand
For natural persons and self-employed persons.
No annoying banners
A special newsletter
Own mastodon account
Access to our archives
Small Membership (month)
18€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of less than €250,000 per year
No annoying banners
A premium newsletter
All our podcasts
Your own Mastodon account
Access to archives
Posting press releases yourself
Extra attention in news coverage
Large Membership (month)
36€ / Maand
For cultural institutions with a turnover/subsidy of more than €250,000 per year.
No annoying banners
A special newsletter
Your own Mastodon account
Access to archives
Share press releases with our audience
Extra attention in news coverage
Premium Newsletter (substack)
5 trial subscriptions
All our podcasts

Payments are made via iDeal, Paypal, Credit Card, Bancontact or Direct Debit. If you prefer to pay manually, based on an invoice in advance, we charge a 10€ administration fee

*Only for annual membership or after 12 monthly payments

en_GBEnglish (UK)