Aller au contenu

Nouvelles de la réduction : réduction des sites web du gouvernement et action pour l'orchestre Metropole

Donner met un couteau dans les sites web du gouvernement central

Les ministères gèrent collectivement près de 400 sites Web, dont la plupart ne répondent pas aux exigences officielles en matière d'accessibilité. Le ministre Donner veut d'abord faire le ménage. (..)
Les municipalités, dont seulement 2 % se conforment entièrement aux directives web, ont jusqu'à la fin de 2012 pour atteindre le niveau le plus bas et deux années supplémentaires après cela pour se conformer entièrement aux directives web.

Source : Conseil national 14 nov 11

 

Lancement du fonds culturel d'Amersfoort

Vijf inwoners van Amersfoort hebben het Amersfoorts Cultuurfonds opgezet bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Vanaf zaterdag 19 november is het voor inwoners van de regio Amersfoort mogelijk om te doneren aan het fonds. Het Amersfoort Cultuurfonds wil culturele en kunstzinnige initiatieven ondersteunen.

Source : Politique culturelle.co.uk 15 nov 11

Zeeland – Cultuur vergt scherpe keuzes

Ondanks dat er fors zal moeten worden bezuinigd, hecht het provinciebestuur aan een vol- en hoogwaardig cultuuraanbod in Zeeland. (..)
De [provinciale cultuur-] nota wordt in de loop van 2012 opgesteld. Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur) heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd dat de cultuursector rekening moet houden met stevige bezuinigingen. (..)
Zo vinden Gedeputeerde Staten het niet per se noodzakelijk dat alles binnen de provinciegrenzen aanwezig moet zijn. Het aanbod in de omringende provincies kan voorzien in dat wat in Zeeland wordt gemist ,,Om deze zelfde reden vinden wij het evenmin noodzakelijk dat iedere Zeeuwse regio een compleet cultureel voorzieningenniveau heeft.” (..)
Om de bezuinigingen zo veel mogelijk te kunnen opvangen, zet het provinciebestuur in op nog meer samenwerking en afstemming met andere partijen, zoals met de gemeenten via de ‘regioarrangementen’. Er worden ook extra inspanningen gedaan om meer Europese subsidies los te krijgen. Verder zullen culturele organisaties samenwerking moeten zoeken, vooral achter de schermen, om efficiënter te werken. Zij dienen ook op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten (cultureel ondernemerschap). De provincie wil daarnaast kijken naar andere mogelijkheden van samenwerking tussen cultuur en private partijen.

Source : BNDeStem 15 nov 11

Les ensembles musicaux gravement dupés par la nouvelle politique du Fonds pour les arts du spectacle

(..) Doordat de meeste ensembles niet in de buurt komen van het maximum subsidiabele aantal van 80 concerten, zal het nieuwe beleid voor velen erg negatief uitpakken. Ook de meest toonaangevende ensembles worden niet gespaard, en zien kortingen tegemoet van enkele tonnen tot 75%.
In zijn algemeenheid heeft het Fonds ervoor gekozen om de muzieksector extra zwaar aan te slaan bij zijn toch al zeer grote bezuinigingsopdracht. De ensembles gaan er 45% op achteruit, een disproportionele korting die de sector zeer hard zal raken. (..)

Source : Ver.Ned. MuziekEnsembles 08 Nov 11

 

Les artistes soutiennent le Metropole Orchestra avec un single

Glennis Grace, Leonie Meijer, Ruth Jacott, Karin Bloemen en Felix Maginn van Moke nemen samen een single op voor het Metropole Orkest. Met de single vragen de artiesten aandacht voor het orkest, dat binnenkort geen subsidie meer ontvangt van de overheid. (..)
Zonder subsidie van de overheid is het bestaan van het Metropole Orkest onzeker. Het orkest, dat bestaat uit meer dan vijftig muzikanten, werkt veel samen met artiesten uit binnen- en buitenland. (..)

Source : NLTracks 15 nov 11

Amsterdam-West – Fijnhouttheater dicht na subsidiestop

Het Fijnhout in West moet dicht. Nu het zeker is dat het cultuur- en buurtcentrum niet langer kan rekenen op subsidie, kunnen zij het financieel niet meer aan. Vanaf 1 januari is het afgelopen. (..)
De exploitatiesub­si­die vanuit Stads­deel West stopt, waardoor het cen­trum voor theater-, media en kunst– en cultuure­d­u­catie niet langer rendabel is. (..)

Source : AT5

Amsterdam supprime la culture ; l'éducation culturelle est épargnée

Amsterdam bezuinigt ingrijpend op cultuur, maar ontziet het programma cultuureducatie. Dat blijkt uit de onlangs gepresenteerde Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2013-2016. Het streven blijft dat alle Amsterdamse basisschoolleerlingen drie uur cultuureducatie per week krijgen. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt in ieder geval één uur per week muziekles op school mogelijk gemaakt. Ook kiest Amsterdam voor het jeugdtheater, culturele instellingen met een buurtfunctie en het in stand houden van productiehuizen. In de bijlage van de hoofdlijnen is een evaluatie door Oberon van het cultuureducatiestelsel in Amsterdam toegevoegd.

Source : Culture network.co.uk 14 nov 11

un de nos membres

Les membres de Culture Press sont copropriétaires de notre coopérative moyennant une petite cotisation mensuelle ou annuelle, et peuvent également contribuer au contenu du site le cas échéant. Pour les membres institutionnels, nous offrons la possibilité de publier leurs communiqués de presse en version intégrale. Tu veux aussi devenir membre ? Tu peux le faire. Rends-toi sur le site cette pageVoir les messages de l'auteur

Petites adhésions
175€ / 12 Maanden
Surtout pour les organisations dont le chiffre d'affaires ou la subvention est inférieur à 250 000 par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
5 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Nombreux membres
360€ / Jaar
Voor culturele organisaties
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
10 abonnements d'essai à la lettre d'information
Tous nos podcasts
Participe
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Publie toi-même des communiqués de presse
Propre compte mastodonte sur notre instance
Collaboration
Adhésion privée
50€ / Jaar
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Donne ton avis sur nos politiques
Connaître les finances de l'entreprise
Archives exclusives
Propre compte mastodonte sur notre instance
fr_FRFrançais