Aller au contenu

Trois compagnies de danse bien connues n'obtiennent rien de plus dans le nouveau plan artistique de La Haye

Het Advies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 voor Den Haag is vrijdag 24 april online gepresenteerd. Wat valt op voor dans in deze Dansstad?

Inclusion et diversité

Wat in ieder geval opvalt is dat in het plan het woord ‘inclusie’ 110 keer voorkomt en ‘diversiteit’ 96 keer. Dan weet je wel hoe laat het is. Toch geeft de Adviescommissie ook toe dat de ‘beoordeling van instellingen op het gebied van diversiteit en inclusie en ook bedrijfsvoering aan de hand van harde targets of vaste criteria een onmogelijkheid was’.

Hoe is dan wel beoordeeld? De Commissie nam de ‘intrinsieke artistieke kwaliteit van de betreffende instelling’ als uitgangspunt. Voor het gebied dans betekent het dat deze taak op de schouders van slechts een lid van de Commissie viel: dansdramaturge Merel Heering, die haar loopbaan met cultuureducatie bij NDT begon en volgens Peggy Olislaegers, niet de minste in Nederland dansland, een ‘gevoeligheid voor mensen en voor verhoudingen’ heeft.

Faire des choix

Het kunstenplan is een lang proces van schrijven. Voor gezelschappen die routiniers als Annette Embrechts en Naomi Russell inzetten voor het opstellen van de aanvragen, de commissieleden zelf (’taal en schrijven is voor mij heel belangrijk’) en de externe tekstschrijvers die het plan goed moeten verwoorden. Voorop staat dat allen het hart op de goede plaats hebben voor dans, en allen Den Haag van kwalitatieve dans willen voorzien.

Toch zijn er klappen gevallen. Met name voor drie gezelschappen: De Dutch Don’t Dance Division, Lonneke van Leth Dans, en MEYER-CHAFFAUD.

Rinus Sprong, artistiek leider van de Dutch Don’t Dance Division, zei eerder nog dat de afgelopen periode in het teken stond van de 4 C’s: Cultuur, Commissie, Corona en ondanks alles Contact. Op Facebook staat nu hun pagina in brand met veel radeloze reacties en onbegrip. Wethouder Robert van Asten bracht het slechte nieuws persoonlijk aan de directie van het gezelschap over, dat geeft maar aan dat er in de regio een breed draagvlak is voor dit bijna 25 jaar oude danscollectief.

À quoi ressemble l'avenir aujourd'hui ?

De aanvragen zijn geheel gehonoreerd voor Korzo (‘onmisbare functie binnen de Haagse culturele infrastructuur’), Kalpanarts (‘artistieke signatuur’) en OFFprojects (‘moderne dans ‘out of the box’). Gedeeltelijk gehonoreerd zijn Nederlands Dans Theater, Holland Dance Festival en Aight (‘platform en kenniscentrum op het gebied van hiphop’). Helemaal niet gehonoreerd zijn onder andere Lonneke van Leth Dans (‘jeugddans’), MEYER-CHAFFAUD (‘modern dansgezelschap’) en De Dutch Don’t Dance Division (‘weet op bevlogen wijze te verbinden’).

Qu'est-ce que cela signifie ?

Per aanvraag vond eerst een inhoudelijke beoordeling plaats, daarna werd de rekenmachine erbij gehaald. Een cynicus kan echter denken dat het totaalbedrag dat ‘weggenomen’ wordt bij drie dansgezelschappen nu vloeit naar anderen die meer krijgen dan de huidige periode. Dat zit zo: Nederlands Dans Theater gaat verhuizen naar het nieuwe cultuurgebouw Amare en vroeg extra geld voor verhuis- en inrichtingskosten.

De Commissie vond echter dat in de aanvraag de wissel in directie summier was toegelicht, het miste uitgewerkte strategieën en een transparante begroting. Zij hield dan ook de rug recht door de multinational van de Haagse danswereld minder toe te kennen dan die vroeg, maar wel drie ton meer dan in de huidige subsidieperiode. De ongeëvenaarde kwaliteit en het imago van NDT zijn immers waardevol genoeg voor de stad Den Haag om gul te geven.

Dat maakt de pijn er voor de anderen natuurlijk niet minder om.

S'inquiéter

Wat verder zorgen baart is dat het advies ‘naar buiten komt in een periode waarin de samenleving ernstig is verstoord door de coronacrisis’. Dat het duidelijk is ‘dat zónder deze bitter noodzakelijk geachte extra ondersteuning, haar hele advies voor de meerjarenbeleidsplan- periode 2021-2024 is gebouwd op drijfzand’. Wat zegt de Commissie? ‘Extra ondersteuning en specifieke aanvullende maatregelen van de (rijks)overheid zijn nodig om de culturele sector te helpen de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden.’

Danser sur des sables mouvants

Voor het drietal Haagse dansgezelschappen dat nu dreigt te verdwijnen was het jarenlang al werken en dansen op drijfzand. Met moeite en kunst- en vliegwerk hebben zij aan eisen van wisselende commissies moeten voldoen en wonderen moeten verrichten om financieel het hoofd boven water te houden. Vooral dansers hebben met, voor Nederlandse begrippen, belabberde lonen of ‘vergoedingen’ moeten werken. Zo’n structuur is uiteindelijk voor niemand vol te houden, zoiets wens je niemand toe.

Enig lichtpunt voor de afvallers is dat het nog slechts een advies betreft. Er volgt een beslissingstraject waar invloed uit te oefenen is tot oktober 2020. Een andere opsteker is dat de deksels goede dansmaker Amos Ben-Tal met zijn OFFprojects vanuit het niets € 50.000,00 ontvangt. Een zeer bescheiden houding om zo weinig te vragen (wat kun je tegenwoordig nog met 50 mille?) maar de toekenning is hoopgevend.

Reactie OFFprojects:

“At OFFprojects we are extremely happy with the positive advice that we got in regard to our application for the Kunstenplan 21-24 of Gemeente Den Haag. This is the first time we have applied for structural support. This ‘push in the back’ will allow us to develop our collective with more continuity and sustainability, while also developing a broader audience for our work (and hopefully for dance in general). 

In this period of uncertainty it is wonderful to be able to look forward to a future full of creative opportunities and exciting challenges. We believe OFFprojects’ out of the box approach to dance and our modular productions are well suited to confront and question this new reality we all live in”. 

Velen zijn hem met zo’n hoop, bevlogenheid en ambitie voorgegaan. Dat siert hem, en het is de dans eigen. De weinig dankbare taak voor een Commissie is hoe al die ambities te continueren. Later dit voorjaar zullen andere steden hun keuzes daarin bekendmaken. Daarna volgt het Fonds Podiumkunsten.

Lire hier het volledige advies met alle aanvragen.

(foto boven: OFF Projects, Milena Twiehaus)

Ruben Brugman

écrire l'ex-danseurVoir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais