Aller au contenu

Le secteur de la culture peut et doit sortir renforcé de cette crise. Et cela commence par une vision et une ambition politiques.

De Nederlandse cultuursector verkeert in nood. Met de bezuinigingen van Halbe Zijlstra begon tien jaar geleden een vrije val die nog altijd niet gestopt is. De Sociaal-Economische Raad (SER) becijferde dat deze bezuinigingen van 200 miljoen niet alleen zorgden voor een verschraling in het culturele aanbod, maar ook een ravage aanrichtten op de arbeidsmarkt. Er verdwenen 20 duizend vaste banen en de positie van het toegenomen aantal zzp’ers en flexwerkers werd sindsdien steeds zwakker. De problemen stapelden zich in de jaren daarna meer en meer op. Volgende kabinetten beloofden herstel, maar dat kwam er tot nu toe slechts mondjesmaat. De cultuursector zit al tien jaar in overlevingsmodus en heeft te weinig ruimte om haar maatschappelijke positie te versterken.

Afgelopen jaar volgde opnieuw een mokerslag. De coronacrisis sloeg diepe financiële wonden in de cultuursector, die een van de hardst geraakte sectoren bleek. De crisis legt haarscherp de kwetsbaarheid van het bestel bloot. Kleine en grote instellingen werden bedreigd in hun voortbestaan.

Autres travaux

Desondanks bleef het lang stil op het Binnenhof. Het kabinet kwam uiteindelijk na vele acties, van met name de sector zelf, met een fatsoenlijk steunpakket over de brug. Dit bleek voldoende om de meeste culturele instellingen voorlopig overeind te houden, maar met name de vele zzp’ers en flexwerkers vallen veelal tussen wal en schip. Met als gevolg dat vele van hen noodgedwongen op zoek gaan naar werk in andere sectoren. De waardevolle kennis en ervaring stroomt zo meer en meer weg uit de cultuursector.

Het ontbreken van budgettaire prioriteit voor cultuur is problematisch, maar nog schokkender is het gebrek aan politieke visie en ambitie als het gaat om de cultuursector. Cultuur is geen kostenpost maar een investering in ons land op vele niveaus. De intrinsieke waarde en maatschappelijke impact van cultuur moet in de politiek voorop staan. En daarnaast moet niet worden vergeten hoe groot de economische waarde van deze sector is. Cultuur en media staan volgens het CBS voor 3,7% van het bruto binnenlands product en zorgen bovendien voor 4,5 % van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Civilisation

Zonder cultuur zijn we een land zonder beschaving. De op het Binnenhof lang vermeden fundamentele discussie over de toekomst van de cultuursector moet nu gevoerd worden. Welke keuzes gaat de politiek maken om op de langere termijn een vitale cultuursector te borgen? Wat is de positie van cultuurmakers in de samenleving en hoe kan deze positie versterkt worden? Hoe zorgen we dat de sector niet telkens alleen overleeft maar kan bloeien en groeien? En hoe kunnen de twee werelden, politiek en cultuursector, elkaar beter leren begrijpen en een constructieve dialoog starten?

Het herstel is belangrijk, maar een terugkeer naar het oude normaal is een gemiste kans. Wat nu nodig is, is niet opnieuw een lappendeken aan losse maatregelen, maar een transformatieplan.

Ambition

Investeer in een eerlijke en duurzame culturele arbeidsmarkt. Bevorder innovatie en toekomstgericht experiment. En zie de cultuursector niet langer als een losstaand ecosysteem. Betrek de cultuursector juist ook bij andere sectoren om grote maatschappelijke vraagstukken te helpen tackelen. Nederland heeft het creatief denkvermogen, intrinsieke waarde en de maatschappelijke impact van de cultuursector nu en in de toekomst nodig.

Le secteur de la culture peut et doit sortir renforcé de cette crise. Et cela commence par une vision et une ambition politiques.

Bon à savoir Bon à savoir

Dit artikel, geschreven in samenwerking met Jon Heemsbergen, verscheen op 16 maart als opinie-artikel in Dagblad Trouw.

Melody Deldjou Fard

Je suis née à Téhéran, juste avant la guerre du Golfe. À 15 ans, j'ai fui aux Pays-Bas. J'ai grandi dans un quartier défavorisé de l'une des municipalités les plus défavorisées des Pays-Bas, la ville de Heerlen, dans le sud du Limbourg. C'est là que j'ai appris le néerlandais grâce aux sous-titres de The Bold& the Beautiful. J'ai également appris à connaître ma nouvelle patrie. Des années plus tard, j'ai déménagé à Utrecht, une ville étudiante dynamique, où je me suis toujours sentie chez moi. L'achèvement de mes études HBO cum laude à la Hogeschool voor de Kunsten n'a pas débouché sur un emploi permanent, c'est pourquoi je me suis mise à mon compte. En 2017, une opportunité s'est finalement présentée, qui m'a ouvert davantage de portes. Grâce au ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences (OCW), j'ai rejoint un cours de leadership à l'université d'Utrecht. Cette formation m'a permis d'acquérir les connaissances politiques nécessaires, ce qui m'a fait oser entrer dans l'arène politique pleine de force. Pour lutter pour le changement avec GroenLinks, poussée par mes propres expériences de vie ! J'étais chef de campagne lors des élections municipales de 2018, au cours desquelles Utrecht a remporté une victoire historique pour GroenLinks, avec le plus grand nombre de sièges jamais obtenus. Plus tard, je suis devenue membre du conseil d'administration du parti GroenLinks Landelijk et j'ai travaillé au sein du parti sur la diversité des sujets. Dans la politique d'Utrecht, j'ai remporté de nombreux succès politiques pour GroenLinks. Et je suis actuellement candidate à la Chambre basse.Voir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5€ / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36€ / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais