Aller au contenu

Avis positifs pour Theatre Festival Boulevard

CECI EST UN COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les organisations culturelles ayant un petit ou un grand nombre de membres peuvent placer leurs communiqués de presse sur notre site sans restriction. Participer aussi ? Deviens membre, en tant qu'institution.

Deze week hebben Fonds Podiumkunsten en de Provincie Noord-Brabant bekend gemaakt dat Theaterfestival Boulevard ook de komende 4 jaar subsidie zal krijgen.

Op woensdag 3 juli bracht het Fonds Podiumkunsten haar adviezen uit over de landelijke cultuursubsidies voor de periode 2025 -2028. Theaterfestival Boulevard is ontzettend trots op het positieve advies van het Fonds. Dank aan de commissie die ons werk waardeert en erkent. Zij schreven in hun advies: “De commissie stelt vast dat de kernwaarden wederkerigheid en resonantie waarvoor een connectie tussen artiest en toeschouwer onmisbaar is, in de komende periode de boventoon voeren. De commissie is positief over deze nadruk op verdieping en engagement en ziet dit duidelijk terug in de uitgangspunten voor de programmering. Volgens de commissie onderscheidt Theaterfestival Boulevard zich van andere grootschalige zomerfestivals. De commissie beoordeelt tevens de lokale inbedding als zeer goed.”

Ook bracht de Raad voor Cultuur haar positieve advies uit over PLAN Brabant, waar Theaterfestival Boulevard partner van is. “De raad ziet PLAN als een belangrijk scharnierpunt tussen de kunstvakopleidingen in de regio Brabant en de praktijk. Door haar rol in de keten is de instelling een aanjager voor talentontwikkeling in de regio en daarbuiten."

Vervolgens maakte de Provincie Noord-Brabant vandaag haar advies bekend. Theaterfestival Boulevard ontvangt ook daar de komende 4 jaar subsidie. We danken de commissie voor het positieve advies en deze zeer welkome toekenning. Het is echter niet alleen feest. Vanwege het nieuwe subsidieplafond waar het festival mee wordt geconfronteerd, ontstaat er een zorgelijke verlaging van het subsidiebedrag ten opzichte van de voorgaande jaren. Hierdoor zal de rol die Boulevard nu bekleed in het regionale, landelijke en internationale culturele veld worden beperkt. Daarnaast raken belangrijke samenwerkingspartners van Boulevard helaas hun landelijke en/of regionale subsidie kwijt.

“Het zijn twee beladen dagen voor de culturele sector in Nederland. Waar sommigen een gat in de lucht springen, verwerken anderen een grote teleurstelling. Samen vormen we een cultuursector waar ieder verhaal gehoord moet kunnen worden en iedere afwijzing grote impact heeft op samenwerkingen, op het belangrijke werk wat er gemaakt wordt”, aldus directeuren Dana Kibbelaar en Tessa Smeulers.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

un de nos membres

Les membres de Culture Press sont copropriétaires de notre coopérative moyennant une petite cotisation mensuelle ou annuelle, et peuvent également contribuer au contenu du site le cas échéant. Pour les membres institutionnels, nous offrons la possibilité de publier leurs communiqués de presse en version intégrale. Tu veux aussi devenir membre ? Tu peux le faire. Rends-toi sur le site cette pageVoir les messages de l'auteur

Adhésion privée (mois)
5 / Maand
Pour les personnes physiques et les travailleurs indépendants.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Propre compte mastodonte
Accès à nos archives
Petite adhésion (mois)
18 / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est inférieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Un bulletin d'information premium
Tous nos podcasts
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Publie toi-même des communiqués de presse
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Adhésion importante (mois)
36 / Maand
Pour les institutions culturelles dont le chiffre d'affaires/subvention est supérieur à 250 000 € par an.
Pas de bannières gênantes
Une lettre d'information spéciale
Ton propre compte Mastodon
Accès aux archives
Partager les communiqués de presse avec notre public
Une attention particulière dans la couverture médiatique
Bulletin d'information Premium (substack)
5 abonnements d'essai
Tous nos podcasts

Les paiements sont effectués via iDeal, Paypal, carte de crédit, Bancontact ou prélèvement automatique. Si tu préfères payer manuellement, sur la base d'une facture établie à l'avance, nous facturons des frais administratifs de 10€

*Uniquement pour l'adhésion annuelle ou après 12 paiements mensuels

fr_FRFrançais