Al meer dan tien jaar tobt het Alkmaarse filmtheater en podium Provadja – een van de oudste Nederlandse filmhuizen – met een veel te krappe behuizing. Al meer dan tien jaar zijn er plannen gemaakt en gisteravond stemde de gemeenteraad over de herhuisvesting. En koos daarmee voor een optie die bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Provadja al categorisch hadden afgewezen. Namelijk onderbrenging in een nieuw te bouwen multiplex van JT Bioscopen die in het kwakkelende winkelgebied Overstad moet verrijzen.

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Twee jaar geleden is op deze plaats ook al eens bericht over deze kwestie, die illustratief is voor de gure wind die in het cultuurlandschap is gaan waaien. Al speelt hier mogelijk meer mee dan pure bezuiniging. Begin 2011 zag het er nog zonnig uit. YXIE zou een nieuw en tot de verbeelding sprekend centrum voor woord, beeld en geluid in Alkmaar worden, waar zowel Provadja als de collectie van de kunstenaar Lucebert een plaats zouden vinden. Maar na een collegewisseling werd het bij wijze van spreken om vijf over twaalf alsnog afgeschoten. De contracten waren getekend en het project was al uitbesteed, maar dat deerde niet. Exit YXIE.

Als pleister op de wonde beloofde het college van B&W wel nieuwe huisvesting voor Provadja te gaan zoeken. De op termijn vrijkomende bioscoop Harmonie (nu nog geëxploiteerd door JT) bleek een optie waar Provadja en aanvankelijk ook het gemeentebestuur veel in zagen. Een raadsvoorstel in die richting werd echter ingetrokken. JT Bioscopen kwam met plannen voor een multiplex en stelde voor zalen aan Provadja te verhuren. Er zou een intentieovereenkomst zijn gesloten tussen de gemeente Alkmaar en JT Bioscopen, maar Provadja heeft daar ondanks herhaalde verzoeken nooit inzage in gekregen.

Een reddingscampagne waarbij meer dan 14.000 handtekeningen werden opgehaald en de nodige gesprekken met raadsleden werden gehouden heeft niet mogen baten. Een in opdracht van de gemeente opgesteld rapport van het onafhankelijke bureau LAgroup ziet ook de nodige bezwaren in huisvesting bij JT. Dat hielp echter evenmin. Formeel lijken de hogere kosten van zelfstandige huisvesting in het Harmonie-gebouw de doorslag te hebben gegeven, maar volgens het bestuur van Provadja stelt de gemeente de Harmonie-optie te ongunstig voor.

Voor je verder leest...

Steeds meer mensen en instellingen zijn lid. Omdat ze onafhankelijke cultuurjournalistiek belangrijk vinden.
Word ook lid, kijk hier:

In een persbericht stelt het bestuur van Provadja: “Met dit raadsbesluit dreigt een belangrijke culturele voorziening en broedplaats voor de stad Alkmaar en haar omgeving verloren te gaan. Dat is een verarming voor Alkmaar en met name voor de binnenstad. De impuls die Overstad nodig heeft hangt niet af van de vestiging van Provadja onder één dak met een megabioscoop annex gokhal. Om Overstad een impuls te geven en een commerciële bioscoopexploitant tegemoet te komen, mag Provadja blijkbaar geofferd worden.”

En besluit met: “Dit bestuur zal niet meewerken aan uitvoering van dit raadsbesluit. Gesteund door medewerkers en vrijwilligers zullen wij op verantwoorde wijze de liquidatie van Stichting Provadja inzetten.”

 

Foto bovenaan:
Provadja Filmtheater en Podium in Alkmaar
Scroll naar top