‘Print’ vooral populair bij podiumkunsten. Onderzoek cultuurmarketing toont trends in marketing & communicatie.

Dit verhaal lees je gratis. Als je lid word, lees je meer, en kunnen wij overleven.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

Uit onderzoek van Cultuurmarketing onder ruim 650 marketeers in de culturele sector, blijkt dat het verhogen van de bezoekersaantallen de belangrijke marketingdoelstelling voor het komende jaar is. Met het jaarlijkse onderzoek brengt Cultuurmarketing actuele ontwikkelingen in het vakgebied in kaart.

Verhogen bezoekersaantallen is belangrijkste marketingdoelstelling

Het verhogen van de bezoekersaantallen is voor 40% van de organisaties de belangrijkste doelstelling voor het komend jaar. Vaak wordt daarbij specifiek het bereiken van een jongere doelgroep genoemd. In een aantal gevallen wordt het stabiliseren van bezoekersaantallen genoemd, omdat er sprake is van een afname in bezoekerscijfers.

Marketingmiddelen: social media onverminderd populair

De eigen website, social media, PR en emailmarketing blijken de meest populaire marketingmiddelen voor marketeers om hun marketingdoelstellingen te bereiken. Ook blijkt print (zoals we eerder onderzochten) nog altijd relatief populair. In de podiumkunsten wordt print echter vaker toegepast dan in erfgoed.

Cultuurmarketing-onderzoek 2014 infographic doelstellng

Trendonderzoek: podiumkunsten zet in op ondernemerschap, erfgoed op educatie

De overkoepelende thema’s waar de organisaties van de deelnemers aan het onderzoek het komende jaar op gaan inzetten, zijn educatie, cultuurparticipatie en ondernemerschap. In de podiumkunsten wordt ondernemerschap met 29% belangrijker gevonden dan educatie (22%) en in de erfgoed sector blijkt educatie (30%) het belangrijkste thema voor het komend jaar.

Marketing heeft grote invloed op de inhoud

Uit de onderstaande infographic is ook af te lezen dat bij 69% van de deelnemende organisaties marketing en communicatie hand in hand gaat met de inhoud. Op de open vervolgvraag waar dit uit blijkt, komt een breed scala aan antwoorden. In veel culturele organisaties bepalen marketeers mede de programmering of behoren programmering, marketing en communicatie tot één afdeling.

Dit verhaal lees je gratis. Beloon het met een kleine donatie.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie

In andere gevallen wordt aangegeven dat marketing en communicatie in dienst staat van de inhoud, maar dat er ook vanuit marketing activiteiten worden bedacht. De artistiek inhoudelijke kant blijft bij deze organisaties het belangrijkste uitgangspunt. Marketing houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van randprogramma’s.

Organisaties waarbij de marketingafdeling volgend is of geen enkele invloed heeft op inhoud, zijn in de minderheid. Marketeers die werkzaam zijn bij deze organisaties geven aan dat de marketing- en communicatieafdeling vragen stelt aan de directie en/of programmeurs, waarna de marketingactiviteiten worden uitgevoerd.

Kaartverkoop, maar ook subsidies populair om inkomsten te vergroten

De inkomstenmodellen waarop culturele organisaties het komende jaar gaan inzetten, zijn ticketverkoop, projectsubsidies, sponsoring en vlak daarop volgend fondsenwerving. In de erfgoedsector is particuliere fondsenwerving (60%) het belangrijkste inkomstenmodel en in de podiumkunsten is ticketverkoop met 66% veruit de populairste manier om meer inkomsten te genereren.

Dit verhaal lees je gratis. Het zou prachtig zijn als je meer verhalen mogelijk maakt met een lidmaatschap.
Instituut lidmaatschap
180 euro per jaar
Speciaal voor organisaties, bedrijven en instituten die hun lidmaatschap willen delen met hun personeel en medewerkers.
Deel inlog en adres met maximaal 10 medewerkers
25% korting op advertenties en advertorials
1 stem in de Algemene Ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (automatisch verlengen)
40 euro per jaar.
Voor natuurlijke personen en zzp'ers.
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Maandkaart (automatisch verlengen)
4€ / maand
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers.
Géén stemrecht in de Algemene Ledenvergadering
Bijna alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur
Persoonlijk Jaarlidmaatschap (handmatig verlengen)
50 euro per jaar
Voor natuurlijke personen en ZZP'ers
25% korting op advertenties en advertorials
Stemrecht in de algemene ledenvergadering
Alle voordelen van het lidmaatschap
Een nieuwsbrief met verhalen zonder betaalmuur

Cultuurmarketing onderzoek 2014 infographic

 

 

Alle resultaten van het onderzoek en bijbehorende infographics zijn te bekijken via Cultuurmarketing.

Goed geschreven? Met een ´like´ betaal je Facebook. Ik zou het prachtig vinden als je Cultuurpers een donatie deed.

help mee

Bedrag
Persoonlijke informatie