Vacature: Adviseurs eenmalige subsidies – Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) Per 1 maart 2017

Let op. Dit bericht is meer dan een jaar oud, en kan dus inmiddels zijn ingehaald door de tijd

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad.

Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2017-2020 en regelingen voor eenmalige financiering (projectsubsidies en ontwikkelbudget). Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten op gebied van talent(ontwikkeling) en kunstfinanciering, waaronder de Amsterdamprijs voor de Kunst, de 3Package Deal voor internationaal toptalent en de Amsterdamse Cultuurlening.

Advertentie-archief

Dit bericht is een oude advertentie, die als gewoon bericht in de stroom mee is gegaan. Ze heeft haar werk gedaan. Reageren hoeft niet meer.
Ook adverteren? Neem contact op!

Adviseurs eenmalige subsidies

Het AFK kan een aanvraag ter advisering voorleggen aan een adviseur of adviesvergadering. Hij/zij verstrekt adviezen digitaal. De adviseur geeft advies over kwaliteit, bereik en belang van de aanvragen in kwestie en neemt daarbij de regelingen, doelen en prioriteiten van het AFK als uitgangspunt. De doelen zijn opgenomen in de regelingen van de eenmalige subsidies waaronder de regeling Professionele Kunst en de regeling Cultuurparticipatie. De adviseur is in staat om zijn rol binnen het adviestraject objectief en onpartijdig in te vullen.

De Raad van Toezicht van het AFK benoemt de adviseur op voordracht van de directeur-bestuurder. De benoeming gaat in op 1 maart 2017 en geldt voor een periode van drie jaar. Bij de samenstelling van de adviescommissies wordt gestreefd naar variëteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond.

De adviseurs eenmalige subsidies:

Adviseurs van het Amsterdams Fonds voor de Kunst zijn voortdurend op de hoogte van het lopende kunst- en cultuuraanbod binnen de stad en bezitten een breed analytisch vermogen. De adviseur heeft onder meer de volgende taken:

 • het nauwkeurig en in vertrouwelijkheid beoordelen van zijn/haar dossiers
 • een duidelijk en goed beargumenteerd advies op te stellen
 • te werken binnen de door het fonds gestelde deadlines
 • het inzetten van zijn/haar deskundigheid, ook op onderwerpen buiten het eigen specialisme
 • het bezoeken en (kort) evalueren van de uitgevoerde en door het AFK ondersteunde projecten
 • desgevraagd pro-actief meedenken over aandachtspunten binnen het beleid van het AFK

Profiel kandidaat

 • minimaal HBO-denkniveau en goede kennis van de Nederlandse taal
 • gedegen discipline-brede vakkennis en aantoonbare betrokkenheid bij (minimaal) één specifieke discipline (theater, dans, muziek/muziektheater, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en vormgeving (waaronder mode), film, letteren, community art, talentontwikkeling en amateurkunst)
 • in staat zijn om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur
 • kennis van de actuele ontwikkelingen in de Amsterdamse kunst- en cultuursector
 • zichtbaar deel uitmaken van het culturele leven in Amsterdam
 • flexibele werkhouding

Overige vaardigheden

 • analytisch denkvermogen
 • netwerkkwaliteiten
 • communicatief sterk
 • het vermogen om buiten de kaders van een aanvraag te kijken en kansen en mogelijkheden te zien binnen de visie van het fonds
 • kan redeneren vanuit de positie van zowel de beleidsmaker als de kunstenaar
 • het vermogen om kennis van de actuele Amsterdamse kunst- en cultuursector om te zetten naar de doelstellingen van het AFK

Reageren

Stuur uw motivatie en CV vóór maandag 10 oktober 2016 aan Clayde Menso, directeur-bestuurder van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, via secretariaat@afk.nl. Vragen? Bel: 020 – 52 00 520 of mail secretariaat@afk.nl. Kijk ook op onze website: www.afk.nl

O, ja: Je hoeft geen lid te zijn om dit te kunnen lezen. We hebben wel leden nodig om dit te kunnen schrijven. Word daarom nu lid.
Laat weten wat je ervan vindt
Like
Love
Care
Haha
Wow
Sad
Angry

Foto bovenaan:
AFK - Amsterdams Fonds voor de Kunst
Scroll naar top